Les 6: Werkbladen opmaken
Office 97

Werkbladen opmaken

Wat leert u
 • Bepaalde rijen of kolommen niet afdrukken
 • Terug zichtbaar maken van kolommen & rijen
 • Opmaaktypes kopiëren
 • Opmaak naar verschillende plaatsen kopiëren
 • Tekst-opmaak mogelijkheden
 • Hoeklabels maken

Les 7: Grafische objecten invoegen
Office 97

Grafische objecten invoegen

Wat leert u
 • Meerdere figuren v.h. zelfde type tekenen
 • De kleur van bepaalde figuren wijzigen
 • Tekstvak invoegen
 • Koppelen van tekstvak aan een cel
 • Invoegen van afbeeldingen
 • Grafische objecten opmaken
 • Opmaak van een cel veranderen op basis van een aantal voorwaarden