Dreamweaver - CS3

Les 10: Afbeeldingen (2)

10/58 Lessen 

Tijdelijke aanduiding voor afbeelding

Wanneer je reeds de plaats weet op je pagina, maar je weet nog niet welke afbeelding je daar wil invoegen, kan je gebruik maken van de optie “Tijdelijke aanduiding”.
Om een “Tijdelijke aanduiding” op je pagina in te voegen plaats je eerst de cursor op de plaats in je document waar je deze wil invoegen.
In de werkbalk “Invoegen” kies je het tabblad “Algemeen”, klik je het naar benedenwijzend pijltje naast de knop “Afbeelding”, en klik je “Tijdelijke aanduiding” in het drop-downmenu.

Dit opent het dialoogvenster “Tijdelijke aanduiding voor afbeelding”.
In het bovenste vak typ je een naam voor de tijdelijke afbeelding.
Geef een breedte en een hoogte in voor de afbeelding.
Kies eventueel een achtergrondkleur voor de tijdelijke aanduiding, en typ een alternatieve tekst in die dient als informatie wanneer de bezoeker van je site je afbeelding om één of andere reden niet kan zien.
Klik OK.

De tijdelijke aanduiding wordt toegevoegd aan je pagina.
Om een afbeelding toe te voegen aan je tijdelijke aanduiding, klik en sleep je met de knop “Wijzend naar bestand” naast het vak “Src”, wat staat voor “Source”, wat betekent “Bron”, naar de afbeelding in het bestandenpaneel.
Hiervoor MOET de afbeelding zich reeds in een folder van de sitemap bevinden.

Is dit niet het geval, dan klik je de knop “Zoeken naar bestand”.
Dit opent het dialoogvenster “Afbeeldingsbron selecteren”.
Navigeer naar de afbeelding op je computer, door te klikken op het naar benedenwijzend pijltje naast het vak “Zoeken in”.
Selecteer deze, en klik de knop OK.

Dit opent een venster waarin ons wordt gevraagd of we deze afbeelding naar een map in onze sitemap willen kopiëren.
Klik de knop “Ja”.

In het volgende venster selecteer je de map in je sitemap naar waar je de afbeelding kopiëren.
In dit geval is dit de map “images”.
Klik de knop “Opslaan”.

De afbeelding wordt ingevoegd in de tijdelijke aanduiding, en is opgeslagen in de map “images” van de sitemap “GratisCursus”.

Formidabel U hebt Les 10 voltooid START VOLGENDE LES