Lasso

Laat ik eerst eens beginnen met de lasso.
Om objecten te selecteren met het gereedschap “Lasso” selecteer je uiteraard eerst dit gereedschap in de gereedschapbalk, en klik en sleep je vervolgens rond de objecten die je wenst te selecteren (1).
Wens je enkel een deel van een object te selecteren, dan klik en sleep je enkel over dat deel dat je wenst te selecteren (2).
Dit laatste heeft zijn nut wanneer je een object hebt met heel wat ankerpunten. Op deze manier worden deze niet allen geselecteerd. Maar meer over ankerpunten in een latere les.

 

Toverstaf

Met het gereedschap Toverstaf” kunnen we alle objecten in een document met dezelfde of vergelijkbare vulkleur”, lijnkleur, lijndikte, dekking en/of overvloeimodus selecteren. Het is eigenlijk et hetzelfde als de toverstaf in Photoshop.
Je klikt een kleur, en op basis van de ingestelde tolerantie zullen er objecten worden geselecteerd (1).
Bijvoorbeeld, klik ik een donkerblauwe cirkel, met een tolerantie van 40, zullen alle objecten die zijn voorzien van deze kleur worden geselecteerd. Stel ik de tolerantie in op bijvoorbeeld 150, dan denk ik dat ook de lichtblauwe cirkels zullen worden geselecteerd.
En het zelfde geldt voor alle andere opties in dit deelvenster.
Kun jij sommige van deze opties niet zien, dan klik je de optieknop (2) in het deelvenster, en klik je de optie die je nog wenst te zien. Er zijn er maar twee, “Lijnopties” en ” Transparantieopties” dus moeilijk is dit niet.

Voor ik het vergeet, het deelvenster “Toverstaf” open je door het gereedschap “Toverstaf” te dubbelklikken in de gereedschapbalk. Of door te klikken in de menubalk op “Vensters” en te kiezen voor “Toverstaf” in het drop-downmenu.

 

Vergelijkbare objecten selecteren

Wie gedacht had dat we alles hebben gezien over selecteren is eraan voor de moeite. Er is nog meer.
In de menubalk vinden we de knop “Selecteren”.
Wanneer we deze klikken hebben we de opties “Zelfde” en ” Object”.
In het drop-downmenu “Zelfde ” kunnen we ondermeer selecteren op vormgeving en op symbolen.
In het drop-downmenu “Object” kunnen we dan weer selecteren op tekst of op alle knipmaskers, zelfs penseelstreken.
Je ziet selectieopties bij de vleet. Op wat je ook wil selecteren, selecteer steeds eerst een object in het document, anders weet Illustrator ook niet over wat je het in godsnaam hebt.
Met uitzondering van tekst natuurlijk.

 

Selectie opslaan

Stel je hebt een ingewikkelde tijdrovende selectie gemaakt. Dan zou het zonde zijn deze selectie te verliezen, vooral wanneer je weet dat je deze nog nodig gaat hebben.

 

Hiervoor hebben we de mogelijkheid de selectie op te slaan.
Klik hiervoor de knop “Selecteren” in de menubalk, en kies “Selectie opslaan” in het drop-downmenu.
In het dialoogvenster dat verschijnt geef je het kind een naam, en klik je de knop OK.

De volgende maal je de knop “Selecteren klikt in de menubalk zie je dat de zojuist opgeslagen selectie onderaan het drop-downmenu wordt vermeld (1).
Wijzig of verplaats je nu de objecten in deze selectie, dat maakt voor Illustrator niks uit.
Illustrator onthoudt het object zelf, niet de positie of de grootte of weet ik veel wat.

Wens je een opgeslagen selectie te bewerken, hoewel “bewerken” een groot woord is vind ik, dan klik je de knop “Selecteren” in de menubalk en kies je de optie “Selectie bewerken” (2).
Dit opent een dialoogvenster waarin je de selectie een andere naam kunt geven, of deze verwijderen.

Formidabel U hebt Les 13 voltooid START VOLGENDE LES