Overtekenen met het Pengereedschap (1)

In deze les ga k je proberen uitleggen hoe je werkt met het pengereedschap, wanneer je een ingevoerde afbeelding wilt overtekenen.

De correcte manier om een afbeelding te overtekenen in Illustrator is deze afbeelding te “Plaatsen”.

Klik hiervoor de knop “Bestand” in de menubalk, en kies “Plaatsen…” in het drop-downmenu.

In het dialoogvenster dat opent navigeer en selecteer je de afbeelding, selecteer je de selectievakjes “Koppelen” en “Sjabloon”, en klik je de knop “Plaatsen”.

Illustrator plaatst deze afbeelding in het midden van je document (1), het maakt voor jou een nieuwe laag onder de bestaande laag, geeft deze laag een naam en vergrendeld deze (2).
Mocht deze bij jou niet correct zijn uitgelijnd klik je het vergrendel-icoontje (3), zodat de laag wordt ontgrendeld.

Je selecteert het gereedschap “Selecteren” in de gereedschapbalk, en je klikt en sleept over de afbeelding, of een deel van de afbeelding.

Dit plaatst een rood kader rond de afbeelding (4).

Klik vervolgens op de knop “Uitlijnen” (5) in de optiebalk, en klik de knop “Uitlijnen op” (A).

Kies “Uitlijnen op tekengebied” (B) mocht dit bij jou niet zijn geselecteerd.

Klik vervolgens nogmaals de knop “Uitlijnen” (5) in de optiebalk, en klik de knop “Horizontaal uitlijnen midden” (C).

En klik nogmaals de knop “Uitlijnen” (5) in de optiebalk, en klik de knop “Verticaal uitlijnen midden” (D).

Dat zou de afbeelding in het midden van het document plaatsen.

Is alles naar wens uitgelijnd, kun je de laag terug vergrendelen door nogmaals op het vergrendel-icoontje te klikken.

 

Zoals je ongetwijfeld hebt opgemerkt is de sjabloonlaag waar onze afbeelding staat, gedimd.
Dit is enkel wanneer je een op pixel-gebaseerde afbeelding plaatst, niet wanneer je een vector-gebaseerde afbeelding plaatst.

Om het dim-percentage te wijzigen, dubbelklik je de sjabloonlaag. In het dialoogvenster dat verschijnt wijzig je het percentage.
Wens je de naam van de laag te wijzigen, kun je dit ook in dit dialoogvenster.

Mocht je je afvragen waarom deze sjabloonlaag is gedimd.
Wel dit maakt het makkelijker te zien wat je tekent, wat we gaan doen in de volgende les.
Meer uitleg over het “Plaatsen” van afbeeldingen kun je lezen in Les 41.

Formidabel U hebt Les 18 voltooid START VOLGENDE LES