Het gereedschap Net

Wanneer we werken met het gereedschap “Net” kunnen we meerdere kleuren in een kleurovergang gebruiken.
Dat kun je met het gereedschap “Verloop” ook, hoor ik je nu al denken.
Dat klopt, maar met het gereedschap “Net” hebben we nog eens de mogelijkheid deze verschillende kleuren in een verschillende richting te laten lopen.

Een voorbeeld maakt dit allemaal wil duidelijk.

Ik heb in onderstaande afbeelding een poging gedaan een peer te tekenen, die is voorzien van een groen kleurtje.

Het eerste wat we moeten doen is een netobject plaatsen in de peer. Dit kan op twee manieren.
Een eerste manier is het gereedschap “Net” selecteren in de gereedschapbalk (1), en te klikken in de peer. Dit plaats een “netobject” in de peer (2).
Een netobject bestaat uit verschillende netlijnen (3), en een netlijn bestaat uit verschillende ankerpunten (4).

Je kunt netlijnen toevoegen door ergens te klikken in je vorm.
Telkens je klikt, wordt er een horizontale en een verticale netlijn toegevoegd.
Wen je enkel een horizontale lijn toe te voegen, dan klik je op een verticale lijn.
Wens je enkel een verticale lijn toe te voegen, dan klik je op een horizontale lijn.

Waar een horizontale netlijn een verticale netlijn kruist, word een ankerpunt geplaatst.

Heb je een lijn teveel toegevoegd naar je goesting, dan kun je deze verwijderen door te klikken op de lijn, terwijl je de Alt-toets op je toetsenbord ingedrukt houdt.

Wens je een verticale en horizontale lijn te verwijderen, klik je het snijpunt van deze twee lijnen terwijl je de Alt-toets op je toetsenbord ingedrukt houdt.

De kleur van de netlijnen en hun ankerpunten wordt bepaald door de kleur van de laag (1). Hoe je dit kunt wijzigen, heb je gezien in een vorige les.

Het mooie nu van een “Net” is dat je aan elk ankerpunt een verschillende kleur kunt geven.
Selecteer hiervoor eerst het ankerpunt (1) met het gereedschap “Direct selecteren”, en kies een ander kleurtje in het deelvenster “Stalen” (2).
Wens je meerdere punten in je tekening te voorzien van een ander kleurtje, selecteer je eerst al de ankerpunten door de Shift-toets op je toetsenbord ingedrukt te houden wanneer je deze klikt, en kies je daarna een kleurtje in het deelvenster “Stalen”;

Je kunt op elk moment de vorm van een vak in het net wijzigen, door dit te klikken en te slepen met het gereedschap “Direct selecteren.
Hetzelfde voor een ankerpunt. Wens je deze positie te wijzigen, klik en sleep je het ankerpunt met het gereedschap “Direct selecteren”.
Door te klikken en te slepen met de hendels van een ankerpunt, kun je ook de kleurweergave wijzigen.

Er zijn echt veel mogelijkheden met dit gereedschap. Je moet alleen veel tijd hebben.

Ik zal je nog vlug de tweede manier vertellen om een net toe te voegen aan je afbeelding.

Selecteer eerst je object, klik daarna de knop “Object” in de menubalk, en klik “Verloopnet maken” in het drop-downmenu.
In het dialoogvenster dat verschijnt, kun je het aantal rijen en kolommen ingeven die je wenst.
Met het vak “Weergave” kun je indien je dat wenst, een radiaal verloop toewijzen aan de vulling.
Hoe groot dit radiaal verloop is, bepaal je in het vak “Hooglicht”.
Wanneer je een radiaal verloop wenst is dit misschien nuttig, anders lijken me beiden volkomen nutteloos.

Formidabel U hebt Les 34 voltooid START VOLGENDE LES