Sneltoets

Dat we met de sneltoetsen Ctrl + C en Ctrl + V objecten kunnen kopiëren en plakken, zullen we ongetwijfeld allen wel weten.
Maar er is meer.

Wanneer je een object klikt en sleept met het gereedschap “Selecteren”, en je houdt daarbij de Alt toets op je toetsenbord ingedrukt, dan kopieer je niet alleen het object, maar Illustrator zal ook nog onthouden in welke richting je hebt gesleept, en hoever.

Een voorbeeld:

Ik klik en sleep met het gereedschap “Selecteren” het kleine sterretje naar een ander positie, en hou hierbij de Alt-toets op het toetsenbord ingedrukt.
Dit plaats een kopij van het object in het document.

Wens je dit object nu te kopiëren en te plakken in dezelfde richting en over dezelfde afstand, dan is het enige wat je hoeft te doen, de sneltoetscombinatie Ctrl + D te klikken op je toetsenbord.

Er is zelfs nog meer. We kunnen deze dupliceren in een cirkel.

 

Dupliceren in een cirkel

Wanneer we iets circulair willen dupliceren, moeten we het rotatiepunt van het object kennen.
Om dit goed te zien schakel je eerst over naar de “Omtrekweergave”.
Klik hiervoor de knop “Weergave” in de menubalk, en kies “Omtrek” in het drop-downmenu.
Dit geeft alle objecten weer in omtrekmodus.

Om het rotatiepunt te weten van een object selecteer je eerst het object met het gereedschap “Selecteren” (1), en klik je daarna het gereedschap “Roteren” (2).
Het rotatiepunt van het object verschijnt (3). Standaard staat dit ingesteld in het midden van het object, maar wij gaan dit wijzigen.

Ik wil dat de kleine sterretjes roteren rond de grote ster, dus plaats ik het rotatiepunt van de kleine ster, in het midden van de grote ster.
Dit doe je door eenmaal te klikken op de positie waar je deze wilt plaatsen.

We schakelen terug over naar de “Voorvertoning weergave” door te klikken op “Weergave” in de menubalk, en kiezen “Voorvertoning” in het drop-downmenu.
En nu doen we hetzelfde dan in het vorige onderdeel van deze les.
Terwijl we onze Alt-toets op het toetsenbord ingedrukt houden, klikken en slepen we het sterretje naar de positie die we wensen.
Je zult opmerken dat het klikken en slepen enkel zal kunnen, in een cirkel rond de grote ster.
We laten de muisaanwijzer los wanneer we de gewenste positie hebben bereikt.

Klik een aantal keer de knoppen Ctrl + D op je toetsenbord, om het sterretjes meermaals te kopiëren rond de grote ster.

Formidabel U hebt Les 37 voltooid START VOLGENDE LES