Effect Aanpassen/Verwijderen

Voor ik verder ga met de effecten, wil ik je erop wijzen dat je een effect op elk moment kunt wijzigen of verwijderen.

Open hiervoor het deelvenster “Vormgeving”, en dubbelklik op het toegepaste 3D-effect (A).
Dit opent opnieuw het “Opties voor 3D” waar je de wijzigingen in kunt aanbrengen.

Wens je een 3D-effect te verwijderen, klik en sleep je het Fx icoontje naar het vuilbakicoontje (B).

Ook in dit deelvenster kun je steeds de kleur van de vulling, de lijndikte en lijnkleur aanpassen.

 

Illustratie toewijzen

Het leuke aan een 3D-afbeelding in Illustrator is dat we hier een 2D-afbeelding aan kunnen toevoegen. De twee voorwaarden hiervoor zijn dat je 2D-afbeelding een symbool moet, en dat dit symbool zich in het deelvenster symbolen moet bevinden, en de tweede voorwaarde is dat je een 3D object hebt.
Hoe je een symbool maakt heb je gezien in

Een voorbeeld.
Ik heb een 3D-object (1) en ik heb een symbool in het deelvenster “Symbolen”, dat ik wil koppelen aan het 3D-object (2).

Ik selecteer het 3D-obejct en dubbelklik het 3D-effect (3) in het deelvenster “Vormgeving”, zodat het optievenster terug opent.

In het dialoogvenster “Illustratie toevoegen”.
Het eerste wat we doen is het oppervlak kiezen (1) waar je de 2D-afbeelding op wil plaatsen.
Standaard staat dit ingesteld op 1, welke de bovenkant is van het object. Door te klikken op de pijltjes kun je navigeren tussen de verschillende oppervlakten.
Het verschil tussen de bovenkant en de onderkant is de kleur. Boven wordt weergegeven in een lichtgrijze kleur, onder een donkergrijze kleur.
Heb je de oppervlakte gekozen, klik je het naar benedenwijzend pijltje naast het vak “Symbool” (2).
Dit opent een lijstje waarin alle symbolen zijn opgenomen die voorkomen in het deelvenster “Symbool”.
Gebruik de knop “passend maken” of sleep met de blokjes aan de rand van het symbool, om dit de gewenste afmetingen te geven.

Wens je dit te roteren, geen enkel probleem. Plaats je muisaanwijzer naast een blokje op een hoek, en wanneer deze wijzigt in een dubbel pijltje, klik en sleep je naar boven of onder.
Wens je deze te verplaatsen, plaats je de cursor over het 2D-object, en wanneer deze wijzigt in een vierdelig pijltje, klik en sleep je dit naar de gewenste positie.

Ben je tevreden klik je de knop OK.
Eventueel kan je nu nog de afbeelding draaien, of de belichting wijzigen. Je zult zien dat het 2D-object het 3D-object netjes volgt.
En klik de knop OK wanneer je tevreden bent, om het optievenster te sluiten.
Et voilà, een 3D-obect met een vastgeplakt 2D-object.

Formidabel U hebt Les 39 voltooid START VOLGENDE LES