Een draaitabel maken

In Excel kunnen we gegevens op verschillende manieren bekijken, hiervoor gebruiken we een draaitabel. (Pivot table)
We vertrekken uit ons werkblad met de verkoopcijfers voor PC en Printer van 1997 en 1998 :

Image1les14

 • plaats de cursor in een lege cel van het blad
 • kies in het menu Data de optie ‘Draaitabel’ (Pivot table)
 • in stap 1 van 4 van de draaitabellen wordt er gevraagd van welke gegevens je een draaitabel wil maken, kies ‘Microsoft Excel lijst of Database’ (Microsoft Excel list or database)
 • klik op ‘Volgende’
 • in stap 2 van 4 wordt het bereik automatisch aangeduid
 • klik op ‘Volgende’
 • in stap 3 van 4 wordt de lay-out(indeling) van de draaitabel bepaalt door de veldknopppen die aan de rechterkant v.h. dialoogvenster staan naar gewenste plaats te slepen
 • sleep de knop ‘Product’ en de knop ‘Jaar’ van de rechterzijde naar het gebied ‘RIJ’ dit betekent dat elk produkt en elk jaar in de draaitabel een apparte rij krijgen
 • sleep de knop ‘Provincie’ van de rechterzijde naar het gebied ‘KOLOM’ dit betekent dat elke streek een apparte kolom zal krijgen in de draaitabel
 • sleep de knop ‘Verkoop’ van de rechterzijde naar het gebied ‘GEGEVENS’ in dit gebied kan je enkel numerieke waarden opgeven, omdat hier een bewerking zal worden uitgevoerd
  (als je de aard van de voorgestelde bewerking wil wijzigen dubbelklik je op de veldknop en kiest een andere bewerking, in dit dialoogvenster kan je ook de getal-opmaak aanpassen)
 • sleep de knop ‘Verkoper’ van de rechterzijde naar het gebied ‘PAGINA’

dit betekent dat er voor elke verkoper een apparte pagina in de draaitabel wordt aangemaakt

Image2les14

 • klik op ‘Volgende’
 • hier beslis je waar je de draaitabel wil plaatsen
 • als je dit vak leeg laat zal Excel de draaitabel automatisch op een nieuw werkblad plaatsen, wat beslist aan te raden is
 • klik op ‘Voltooien’ (Finish)

Image3les14

Je kan nu de verschillende verkoopcijfers per vertegenwoordiger of voor alle vertegenwoordigers bekijken in een nieuw werkblad

Draaitabellen bewerken

Samen met de draaitabel wordt er een speciale werkbalk getoond waarmee je op heel éénvoudige wijze gegevens in je draaitabel kunt wijzigen

Image4les14

 • selecteer een willekeurige gegevenscel in je draaitabel
 • klik op de knop wizard-draaitabel 
 • en je komt meteen terecht in stap 3 van 4, hier kan je de structuur van de draaitabel wijzigen door velden toe te voegen, te verwijderen of te verplaatsen
 • als je de gewenste wijzigingen hebt aangebracht klik je op ‘Voltooien’

Ook in het werkblad zelf kan je wijzigingen in de structuur aanbrengen :

 • -sleep bvb de veldknop ‘Verkoper’ naar het Pagina-gebied juist onder de knop ‘Jaar’

Image6les14

Je ziet het resultaat hierboven

 • terug slepen naar het pagina-veld hersteld de originele draaitabel

Je kan rijvelden makkelijk toevoegen :

 • klik op de ‘wizard-draaitabel’ 
 • je komt op stap 3 van 4 in de wizard-draaitabel
 • sleep bvb ‘maand’ boven ‘produkt’ in het gebied ‘RIJ’
 • klik op ‘voltooien’

Image7les14

Je ziet de maanden zijn toegevoegd

Als je in een draaitabel bepaalde onderdelen wil verbergen dan selecteer je het veldnaam van de velden die je wil verbergen,

 • klik op de knop ‘Draaitabelveld’ en in het dialoogvenster kies je in het vak ‘Onderdelen verbergen’ (Hide items) de gewenste items en klik op OK

Image9les14

We hebben hier de privincie Antwerpen verborgen

Image10les14

Om ze terug zichtbaar te maken herhaal je de bewerking

Om de notatie van getallen aan te passen

 • selecteer je een gegevenscel
 • klik op de knop ‘Draaitabelveld’
 • in het dialoogvenster kies je de opdrachtknop ‘Getal’ (Number)

 

Image12les14

 • in categorie van het dialoogvenster ‘Celeigenschappen’ kies je bvb de valuta-notatie
 • klik op Ok
 • klik nogmaals op Ok

de valuta-notatie wordt toegepast

Image13les14

Percentage weergave

 • selecteer een gegevenscel
 • klik op de knop ‘Draaitabelveld’
 • klik op de opdrachtknop ‘Opties’
 • in het keuzevak ‘Gegevens weergeven als’ (Show data as) klik je op het pijltje
 • kies bvb ‘% van rij’

Image14les14

 • klik op OK

Resultaat :

Image15les14

Als deze weergave je niet bevalt kan je steeds de laatste handelingen ongedaan maken

Eindtotalen verbergen

 • selecteer een gegevenscel
 • klik op de knop ‘Wizard draaitabel’
 • je komt in stap 3 van 4
 • klik op ‘Volgende’
 • klik op ‘Opties’
 • schakel je het vakje ‘Eindtotalen voor kolommen’ (Grand totals for columns) en ‘Eindtotalen voor rijen’ (Grand totals for rows) uit

Image18les14

 • klik op OK
 • klik op ‘Voltooien’

Image19les14

Helemaal onderaan de lijst zie je dat ook de eindtotalen voor rijen zijn verdwenen.

Wens je later de totalen terug te zien, dan herhaal je bovenstaande stappen en schakelt het vinkje in ‘Eindtotalen voor rijen’ en ‘Eindtotalen voor kolommen’ weer aan.

Gegevens in een draaitabel groeperen

 • selecteer de maanden jan., feb. en maart
 • klik in de werkblak ‘Opvragen en draaien’ (Pivot table) op de knop ‘Groeperen’
 • er wordt een nieuw onderdeel gemaakt dat ‘groep1’ wordt genoemd
 • we herhalen dit voor elke 3-maand (apr.,mei,juni en juli,aug.,sept., en okt.,nov.,dec.)

nu geven we de groepen een nieuwe naam :

 • selecteer de groep
 • plaats de cursor in de formule-balk en typ een nieuwe naam : kwartaal 1
 • herhaal dit voor alle groepen

Ook de veldnaam kan je wijzigen op dezelfde wijze

Image21les14

Sorteren van kolomvelden en rijvelden in een draaitabel

 • selecteer de kolomregel ‘provincie’
 • klik op de werkblak-knop ‘Oplopend en aflopend sorteren’ 

Je merkt dat in een kolomveld het sorteren van links naar rechts gebeurd, sorteer je de kwartalen dan zal dit van boven naar onder gebeuren

Opmaak van een draaitabelrapport

 • selecteer een willekeurige cel
 • kies in het menu ‘Opmaak’ (Format) de ‘Automatische opmaak’ (AutoFormat)
 • kies een opmaakprofiel dat je bevalt
 • klik op Ok

De gekozen opmaak wordt toegepast
Je kan uiteraard ook zelf een eigen opmaak aanbrengen.

Draaitabellen op basis van samenvoegtabellen

in onze werkmap vinden we vier werkbladen die we in één enkel draaitabel zullen samenvoegen :

Image23les14

 • in het menu ‘Data’ kies je de optie ‘Draaitabel’ (Pivot table)
 • kies de optie ‘Meervoudige samenvoegingsbereik’ (Multiple consolidation ranges) als bron voor je draaitabel
 • klik op ‘Volgende’
 • in stap 2A van 4 zie je dat gegevens met identieke labels samengevoegd worden
 • kies hier voor 1-paginaveld
 • druk op volgende
 • in stap 2B van 4 moet je de werkbladbereiken aanduiden :
 • in het eerste werkblad ‘Antw.’95’ selecteer je het bereik (A2 t/m E5)
  opgelet de totalen worden NIET in het bereik opgenomen
 • klik in de Wizard op de knop ‘Toevoegen’ (Add)
 • kies het volgende werkblad ‘Limb’95 en selecteer het bereik (A2 t/m E5)
 • klik in de Wizard op de knop ‘Toevoegen’
 • herhaal deze ook voor de werkbladen ‘Antw.’96’ en ‘Limb.’96’
 • klik op de knop ‘Volgende’
 • stap 3 van de Wizard wordt getoond
 • de indeling is automatisch weergegeven
 • klik op ‘Volgende’
 • stap 4 wordt getoond
 • het vak ‘Begincel van de draaitabel’ maken we weer leeg
 • geef een beschrijving in het vak ‘Draaitabel’
 • klik op ‘Voltooien’
 • de draaitabel wordt getoond

Image24les14

Gegevens vernieuwen en grafieken toevoegen

Als de brongegevens van een draaitabel gewijzigd zijn en je wil de wijzigingen opnemen dan moet je telkens de draaitabel ‘Vernieuwen’ :

Image25les14

 • In je werkmap ‘ Verkoop 97 98’ verander je de “LapTop” in “Printer”. (bewerken- zoeken- verander) (edit – find – replace)
 • open het werkblad ‘Draaitabel’, je ziet dat de wijzigingen nog niet zijn doorgevoerd
 • maak de werkbalk ‘Opvragen en draaien’ terug zichtbaar

Image26les14

 • plaats de cursor in een willekeurige gegevenscel
 • klik op de knop ‘Gegevens vernieuwen’ 
 • de gegevens in de draaitabel worden vernieuwd

Image28les14

Ook van draaitabellen kan je grafieken maken

 • selecteer het bereik
 • druk op de knop ‘Wizard-grafieken’
 • je kan de grafiek stap voor stap maken
 • klik op ‘Voltooien’

Image29les14

Formidabel U hebt Les 14 voltooid START VOLGENDE LES