Schrijven van éénvoudige formules

De functie AutoSom

Image3les3

Hierboven vindt je de verkoopcijfers van januari t/m juni, voor het optellen van rijen en kolommen vinden we in de Standaart werkblad de knop ‘AutoSom’ , deze knop maakt automatisch een formule die rijen en kolommen voor je optelt.
Om het totaal verkoopcijfer van de PC’s te berekenen selecteer je eerst een lege cel, I4, in ons geval, klik in de werkbalk op de knop ‘AutoSom’.
Excel stelt een op te tellen bereik voor en markeert het met een stippelijn. De voorgestelde som-formule =SOM(C4:H4) (=SUM(C4:H4)) verschijnt in de formule-balk en in je cel, als dit de rij is die je inderdaad wenst op te tellen druk je op de ENTER-toets of op het groene vinkje in de formule-balk en de berekening wordt gemaakt.
Selecteer C4 t/m C8, klik op ‘AutoSom’ , als je nu alle totalen wil invullen kan je dit doen door de cellen te kopiëren met de vulgreep.
Klik in cel I4, neem de vulgreep en sleep naar cel I8.
Klik in cel C9, neem de vulgreep en sleep naar rechts naar cel I9

Het kan nog sneller :
Selecteer van C11 t/m I16 en klik op ‘AutoSom’
Alle totalen worden in één klik berekend.
Wens je nu het algemeen totaal te berkenen:
Selecteer je het volledig bereik en de lege rij waarin het algemeen totaal moet worden geplaatst (van C4 t/m C17), klik op de knop ‘AutoSom’ en je totale verkoop wordt berekend. (controleer: klik in cel C17, en bovenaan in de formule-balk verschijnt nu de som-formule =SOM(C16;C9).

In Excel ’97 wordt het nog makkelijker met leesbare formules, een voorbeeld :

Image4les3

 • plaats de cursor in cel D2
 • klik op het ‘=‘ teken in de formulebalk

Image5les3

 • typ in de formulebalk “inkomsten-kosten” en klik op OK

Image6les3

 • Excel meldt je meteen dat er meerdere cellen met het label ‘inkomsten’ zijn :

Image7les3

 • klik in het werkblad op C1 om Excel duidelijk te maken over welke inkomsten het gaat en klik op OK
 • herhaal dit voor het label ‘kosten’
 • klik op Ok
 • plaats de cursor in cel H2
 • klik op het ‘=‘ teken in de formulebalk
 • typ “inkomsten-kosten”
 • Excel begrijpt nu meteen welk label er wordt bedoelt

Image8les3

Eenvoudige formules maken:
Alle berekeningen worden uitgevoerd d.m.v. een formules, om Excel dit duidelijk te maken begin je elke formule met een ‘=’ teken

 • Optelling =A1+A2
 • Aftrekking =A1-A2
 • Deling =A1/A2
 • Vermenigvuldiging =A1*A2

Een formule bestaat altijd uit twee delen : een bewerking (ook wel operator genoemd) en ten minste één celverwijzing

Rekenkundige bewerkingen :

Optellen

+

Aftrekken

Delen

/

Vermenigvuldigen

*

Percentage

%

Machtsverheffing

^

Excel hanteert een welbepaalde volgorde bij de berekeningen. Indien je meerdere bewerkingen wil opnemen in één formule wordt
het iets moeilijker.

Excel zal eerst het percentage berekenen, dan de machtsverheffing uitvoeren, dan vermenigvuldigen of delen die op hetzelfde niveau
behandelt worden en steeds van links naar rechts worden uitgevoerd, en tenslotte optellen en aftrekken die ook op hetzelfde niveau
behandelt worden en ook van links naar rechts worden uitgevoerd vb:

1.percentage %
2.machtsverheffing ^
3.vermenigvuldigen en delen * en /
4.optellen en aftrekken + en –

Om deze volgorde van berekening te wijzigen moet je de verschillende bewerkingen tussen ronde haken groeperen anders krijg je ongewenste resultaten.
Excel zal eerst de bewerkingen uitvoeren tussen de ronde haken :

vb1:

 • =9+7+3*5=31 FOUT
 • =(9+7+3)*5=95 GOED

vb2:

 • =9+7*3*10%=11,1 FOUT
 • =(9+(7*3))*10%=3,0 GOED

Concreet voorbeeld :

Image9les3

Met de vulgreep kan je makkelijk de formules kopiëren voor meerdere produkten

Schrijfwijze van werkbladfuncties

Syntax:= functienaam ( )

De schrijfwijze (syntax) van een functie is steeds dezelfde, plaats de cursor in een cel waar een formule staat om de schrijfwijze (syntax) van de formule in de formule-balk te bekijken.
De formule begint dus altijd met een =teken, gevolgd door een functienaam vb ‘som’ en
een argument dat altijd tussen ronde haken staat en dat aangeeft welke cellen worden gebruikt. Functies hebben dus altijd ronde haken nodig, ook als er geen argument is zoals in de functies ‘nu’ en ‘vandaag’.

Sommige werkbladfuncties staan helemaal op zichzelf en hebben weinig uitleg nodig

Voorbeelden hiervan zijn de functies ‘vandaag’ , ‘nu’ en de functie ‘som’ :

 • selecteer een cel
 • typ: =vandaag() (=today())en druk op ‘Enter’.
 • Excel vult automatisch de dag van vandaag in
 • Selecteer nog een cel
 • typ: =nu() (=now())en druk op ‘Enter’
 • Excel vult automatisch de dag van vandaag en het uur in.

Om de kolombreedte aan te passen dubbelklik op de rechter rand van de kolomkop.
De ‘som’-functie kennen we reeds

Formidabel U hebt Les 3 voltooid START VOLGENDE LES