Koppelingenmaken

Als je gegevens van bestaande werkbladen in andere werkbladen of werkmappen wil gebruiken maken we koppelingen tussen de verschillende werkbladen of werkmappen.
We werken met twee werkbladen in dit voorbeeld :
Het eerste noemen we voor de duidelijkheid : Koppelbron

Het geeft ons de verkoopcijfers van het 4de kwartaal van onze produkten :
PC’s, Modems, Printers die elk op hun eigen map hebben

Image1les13

Het tweede noemen we : Koppeldoel

Image2les13

 • -open beide werkbladen
 • plaats de cursor in cel B4 van het werkblad Koppeldoel
 • typ een ‘=’ teken
 • in het ‘Venster’ menu selekteer je de werkmap Koppelbron
 • selecteer het werkblad ‘PC’
 • in het werkblad ‘PC’ selecteer je het eindtotaal (F8)
 • druk op Enter, en de koppeling word gemaakt

In de formule herken je de naam v.d. werkmap, de naam v.h. werkblad en de geselecteerde cel :

Image3les13

Tweede koppelmethode :

We beginnen deze maal uit de werkmap Koppelbron

 • kies in het menu ‘Venster’ de werkmap Koppelbron
 • klik op het werkblad ‘Modems’
 • selecteer de cel F8
 • klik op de RECHTER muisknop
 • kies in het snelmenu de optie ‘Kopiëren’
 • schakel via het menu ‘Venster’ over naar Koppeldoel
 • selecteer de cel B5 waarin de gekoppelde gegevens moeten worden opgenomen
 • klik op de RECHTER muisknop
 • kies in het snelmenu ‘plakken speciaal’ (Paste Special)
 • in het dialoogvenster klik je op de opdrachtknop ‘koppeling plakken’ (Paste link)

De koppeling wordt onmiddelijk uitgevoerd
De eerste methode is wel de snelste.

Waarom koppelen en niet kopiëren ?

In een gekoppelde cel zullen gewijzigde gegevens in het bronbestand automatisch worden gewijzigd in de gekoppelde bestanden. Vb:

 • -selecteer in het menu ‘Venster’ de optie ‘Alle vensters(Arrange) – ‘Horizontaal schikken’ (Horizontal)
 • -activeer het werkblad ‘Koppelbron’, door te klikken op de titelbalk
 • -selecteer het werkblad ‘PC’
 • -als je nu ergens in het werkblad gegevens wijzigt merk je dat het eindtotaal in de omzetkolom mee wordt gewijzigd :

VOOR :

Image4les13

– word er een gegeven verandert in een cel in het werkblad ‘koppelbron’ dan wordt automatisch aangepast in het werkblad ‘koppeldoel’

NA:

Image5les13

Samenvoegen van gegevens

Gegevens verspreidt over verschillende werkbladen of bronnen kan je op een éénvoudige wijze samenvoegen

Image12les13

In het volgende voorbeeld zijn er 4 werkbladen waarvan we de gegevens op twee verschillende wijzen kunnen samenvoegen:

1.samenvoegen per positie  2.samenvoegen per categorie

1. Samenvoegen per positie kan je doen met gegevens uit verschillende werkbladen waarin de schikking van de gegevens en de opmaak volledig identiek is, ook de schikking van het werkblad waarin de samenvoeging wordt opgenomen moet identiek zijn

Image7les13

 • -we maken een werkblad en noemen dit bvb: ‘samenvoegen per positie’
 • -selecteer de cel B3 in het nieuwe werkblad
 • -selecteer in het Data-menu de optie ‘samenvoegen’

  (Conolidate)

 • -in het funcie-vak vul je de gewenste functie in (meestal is dat wel SOM)
 • -in het vak verwijzing moet je de verschillende brongebieden die je wil gebruiken invoeren :
  • -klik op het blad ‘Antw.’95’ en selecteer het gebied B3 t/m E6
  • -klik op ‘Toevoegen’ (Add)
  • -herhaal deze actie voor alle brongebieden
   (‘Antw.’96’ – ‘Limb.’95’ en ‘Limb.’96’)

Image8les13

 • klik op OK
 • als je wil dat de samenvoegingtabel wordt bijgewerkt als de brongegevens worden bijgewerkt activeer dan onderaan‘Koppelingen met brongegevens maken’ (Create links to source data)
 • druk op Ok

Alle gegevens worden samengevoegd, alle wijzigingen in één van de brongebieden worden automatisch doorgevoerd in de samenvoeging

Resultaat :

Image9les13

Samenvoegen per categorie

doe je indien in de brongebieden de categoriën verschillend zijn (vb. Antwerpen en Limburg hebben niet dezelfde verkoops-produkten)

 • klik in de eerste cel van het samenvoegingsgebied ‘cel A3’
 • kies in het menu Data de optie ‘samenvoegen’ (Consolidate)
 • de functie blijft ‘SOM’
 • selecteer het vak ‘Verwijzing’ (Reference)
 • klik op het werkblad ‘Antw.’95’
 • selecteer het gebied !! artikelen inbegrepen
 • klik op toevoegen
 • ook deze aktie herneem je voor alle brongebieden
 • activeer ‘Labels gebruiken in de linker kolom’ (Use labels in Left Column)
 • activeer eveneens ‘Koppelingen met brongegevens maken’ (Create links to source data)
 • druk op OK

De samenvoeging per categorie wordt uitgevoerd
Je merkt dat er nu automatisch overzichtknoppen worden weergegeven

Image13les13

Formidabel U hebt Les 13 voltooid START VOLGENDE LES