Vensters splitsen

Werk je met lange lijsten of tabellen dan kan het handig zijn het werkblad te splitsen in deelvensters,zodat je de verschillende delen
van je werkblad tegelijk kunt bekijken

Image1les9

  • plaats de muisaanwijzer op het streepje boven het pijlpuntje op de vertikale schuifbalk zodat het sleepblokje verschijnt

Image2les9

  • sleep met het splitsblokje tot in het midden van het werkblad
  • Idem dito voor een horizontale splitsing van het scherm
  • Om het splitsen ongedaan te maken dubbelklik je op splitsblokje

Image3les9

Om titels zichtbaar te houden in het werkblad kan je ze blokkeren

  • selecteer de eerste cel links onder je titels
  • kies in het menu ‘Venster’ de optie ‘Titels blokkeren’ (Freeze Panes)
  • de titels blijven zichtbaar
  • wil je de blokkering opheffen klik je op het menu ‘Venster’
  • kies ‘Titelblokkering opheffen’ (Unfreeze Panes)

Als je rij- en kolomtitels tegelijk wil blokkeren selecteer je cel B2, en je kiest weer in het menu ‘Venster’ ‘Titels blokkeren’

Image4les9

Formidabel U hebt Les 9 voltooid START VOLGENDE LES