Werkbladen opmaken

Image1les6
(Opmaakbalk)

Lettertypen kunnen een belangrijk opmaak-element zijn, je kan het lettertype van het hele werkblad wijzigen door alle cellen van het werkblad te selecteren met de knop in de linker bovenhoek van je werkblad.
In de werkblak klik je op het pijltje van het lettertype.
In het menu kies je het gewenste lettertype, naast het lettertype staat het vak waarin je de gewenste puntgrootte kan kiezen.

 • Je kan ook voor bepaalde cellen een verschillende opmaak kiezen
  Vet, cursief, onderstrepen of combinatie van het voorgaande.
  Klik je nogmaals op de knoppen dan wordt de opmaak weer verwijdert.
 • Om de tekstkleur te wijzigen klik je op het pijltje naast de knop ‘tekstkleur’.
 • Om aan cellen een kleur toe te voegen klik je op het pijltje naast de knop ‘kleur’
 • Om randen aan een cel toe te voegen klik je op het pijltje naast de knop ‘randen’
  en je kiest de gewenste rand
 • Om celinhouden uit te lijnen selecteer je de cel en je drukt op :
  links uitlijnen, centreren, rechts uitlijnen
 • Om een titel te centreren over verschillende kolommen selecteer je de kolommen en klikt op de knop ‘centreren over kolommen’ 
 • Om de kolombreedte aan te passen sleep je met de rand tussen de kolomkoppen tot je de gewenste breedte hebt bereikt. (als je hierop dubbelklikt wordt de breedte van de kolom aangepast aan de gegevens van de breedste cel)
 • Om de rijhoogte aan te passen sleep je met de rand tussen de rijkoppen tot je de gewenste rijhoogte hebt bereikt. 
 • Getallen opmaak kan je snel doen met de opmaakknop voor getallen : valuta-notatie, komma-notatie, procent-notatie, minder of meer decimalen.

Al deze opmaakmogelijkheden kan je ook uitvoeren via het menu ‘opmaak’ ® ‘celeigenschappen’.

Wens je bepaalde rijen of kolommen niet mee af te drukken kan je deze verbergen :

 • electeer de rijen of kolommen
 • klik op het menu ‘Opmaak’ (Format)
 • kies optie ‘Kolom’ of ‘Rij’
 • in het rolmenu kies je ‘Verbergen’ (Hide)

merk op dat de kolommen of rijen verborgen zijn, bovendien loopt de volgorde van de kolommen of rijen niet meer door.

Het terug zichtbaar maken van rijen of kolommen

 • klik op de twee naastliggende kolommen of rijen voor en na de verborgen kolommen
 • klik op de RECHTER muisknop
 • kies ‘zichtbaar maken’ (Unhide) in het snelmenu

Opmaaktypes kopiëren

 • selecteer de cel(len) waarvan je de opmaak wenst te kopiëren
 • klik op de knop ‘Opmaak kopiëren/plakken’ 
 • selecteer de cellen waarin je de opmaak wenst toe te passen door er met de linker muisknop ingedrukt overheen te slepen
 • zodra je de muisknop los laat is de gekopiëerde opmaak geplakt

De opmaak meermaals naar verschillende plaatsen kopiëren

 • selecteer de cel(len) waarvan je de opmaak wenst te kopiëren
 • dubbelklik op de knop ‘Opmaak kopiëren/plakken’ 
 • je kan nu de opmaak steeds opnieuw blijven plakken

je kan de knop afzetten door er opnieuw op te klikken.

Tekst-opmaak mogelijkheden

 • binnen één enkele cel kunnen tekens appart opgemaakt worden :
  selecteer de cel, selecteer de tekens, wijzig de opmaak, kies een verschillende opmaak voor afzonderlijke tekens, wijzig de opmaak. Vb.:

 • je kan ook een label in een cel aanpassen aan de breedte van de cel :
  selecteer de cel, klik in het menu ‘Opmaak’(Format) de optie ‘Celeigenschappen’ (Cells) , klik op het tabblad ‘Uitlijnen’ (Alignment),
  klik in het selectievakje ‘Tekst passend maken’
  (Shrink to fit), klik op OK (het moet wel leesbaar blijven)
 • je kan de tekst draaien :
  selecteer de cel, klik in het menu ‘Opmaak’ (Format) de optie ‘Celeigenschappen’ (Cells), klik op het tabblad ‘Uitlijnen’ (Alignment), klik in het vak ‘Stand’ (Orientation) op het rode aanwijzerruitje en sleep het naar de gewenste stand, klik op het tabblad ‘Rand’ (Border),
  klik op het icoontje ‘Omtrek’ (Outline) en klik op OK. Deze opmaak kan je ook plakken naar andere cellen met de knop ‘Opmaak plakken’.
 • een hoeklabel met een diagonale rand maken :
  selecteer de cel, klik in het menu ‘Opmaak’ (Format) op ‘Celeigenschappen’ (Cells) klik op het tabblad ‘Rand’ (Border), kies een diagonale randstijl, klik op OK, plaats de cursor in de formulebalk tussen winst en verlies en druk op Alt+Enter toetsen, pas de positie van de tekst aan met behulp van spaties.
Formidabel U hebt Les 6 voltooid START VOLGENDE LES