Office 2010 - Access

Les 67: Macro’s (2)

67/76 Lessen 

Macro maken (2)

We gaan verder met het toevoegen van een bepaald veld voor onze macro.

Mocht je de macro hebben gesloten, rechtsklik je deze in het navigatievenster (1)en kies je “Ontwerpweergave” in het pop-upmenu.
Wanneer de macro is geopend klik je het naar benedenwijzend pijltje van het vak “Nieuwe actie toevoegen” (2).
In het drop-downlijstje dat verschijnt kies je “NaarBesturingselementgaan”.
Een veld in het formulier is namelijk een besturingselement, dat hebben we gezien in een vorige les.

les67_image001
Typ de naam van het besturingselement tussen vierkante haken in het vak “Besturingselementnaam” (1), en klik de knop “Uitvoeren” (2).
Op het bericht dat je de macro eerst moet opslaan antwoord je uiteraard met “Ja”.

les67_image002

Zoals je ziet in onderstaande afbeelding wordt het formulier geopend en staat de cursor in het tweede veld, namelijk het veld “Naam”.

les67_image003

Macro toevoegen aan een knop

Nu we een macro hebben gemaakt, moeten we deze nog laten uitvoeren, door het klikken van een knop of bij een of ander gebeurtenis.
Het eerste wat ik je ga tonen is deze toevoegen aan een knop.

Als voorbeeld heb ik een rapport met een lijst van alle leraren in de school.
Het zou handig zijn mocht hier een knop voorhanden zijn die het formulier opent waarvoor we zojuist een macro hebben gemaakt.

Het eerste wat we doen is het rapport openen in “Ontwerpweergave”.
Klik de knop “Besturingselementen” (1), en kies de optie “Knop”.
Teken vervolgens de knop in het rapport (2). De plaats maakt niet uit, als hij er maar staat.
Open het eigenschappenvenster en kies het tabblad “Opmaak”. In het vak “Bijschrift” geef je de knop een toepasselijke naam (3).
Kies vervolgens het tabblad “Gebeurtenis” in het Eigenschappenvenster (4), en klik het naar benedenwijzend pijltje naast het vak “Bij klikken” (5).
Dit opent en lijst met alle gemaakte macro’s.
Ik heb er maar een, dus het lijstje is niet erg groot.
Selecteer de macro in het lijstje, en test vervolgens je rapport in “Rapportweergave”.

les67_image004

Macro toevoegen aan een gebeurtenis

In dit voorbeeld laat ik je zien hoe je een macro uitvoert bij een of andere gebeurtenis, bijvoorbeeld bij het openen van het rapport wat we hebben gezien in het deel hierboven.
Voor dit wordt geopend wil ik een venstertje openen dat een bericht weergeeft.

Het eerste wat we doen is de macro maken.

Kies hiervoor het tabblad “Maken” in het lint, en klik de knop “Macro”.
Klik het naar benedenwijzend pijltje om een macro toe te voegen, en kies “Berichtvak” in het pop-upmenu.

les67_image005
In het bovenste vak van de macro typ je het bericht dat je wil zien verschijnen.
In het tweede vak geef je dit al of niet een pieptoon wanneer het verschijnt.
En het derde en vierde vak lijken me wel duidelijk.
Sluit de macro, en sla deze op wanneer je er om wordt gevraagd.

les67_image006
Nu gaan we deze macro laten uitvoeren wanneer het formulier “leraars” wordt geopend.
Open het formulier “leraars” in “Ontwerpweergave”, en op het “Eigenschappenvenster”.
Naast de actie “Bij openen”, klik je het naar benedenwijzend pijltje en kies je de zojuist aangemaakte macro. “Vervelend venster” had ik deze genoemd.
Sluit het formulier en sla het op.

les67_image007
Wanneer je nu in het rapport “lijst leraren” de knop “Toevoegen” klikt, zal je zien dat je eerst een waarschuwingsvenstertje krijgt te zien.
Klik je de knop OK in dit venstertje dan pas zal het formulier leraars worden geopend.

les67_image008

Formidabel U hebt Les 67 voltooid START VOLGENDE LES