Office 2010 - Access

Les 28: Query’s (8)

28/76 Lessen 

Parameterquery

We gebruiken een parameterquery wanneer we steeds dezelfde query uitvoeren, maar met verschillende criteria.

Bijvoorbeeld, we hebben een query gemaakt die ons alle orders met het product “Computers” weergeeft.

Dan hebben we normaal gezien als criteria “Computers” ingegeven in het vak criteria voor het veld “Producten”.

Wensen we nu deze query te herhalen, maar voor een ander product, dan moeten we voor elk product een afzonderlijke query maken, of steeds het criteriavak wijzigen.

Door gebruik te maken van een parameterquery hoeft dit niet.

Telkens wanneer je een parameterquery start zal er een dialoogvenstertje verschijnen waarin we het criteria moeten ingeven.

Dit kan zowel betrekking hebben op criteria van één veld als meerdere velden.

In dit voorbeeld maak ik gebruik van de in de vorige les gemaakte query, en open deze in “Ontwerpweergave”.

Ik voeg het veld “Artikel” uit de tabel “Produkten” toe aan het raster.

In het veld “Criteria” van de kolom “Artikel” geef ik de tekst in, tussen vierkante haken, die ik wil zien in het dialoogvenstertje dat verschijnt wanneer ik de query uitvoer.
Bijvoorbeeld [typ een artikel]

les28_image001

Wanneer je nu klikt op de knop “Uitvoeren” in het lint, verschijnt het dialoogvenstertje waarin je wordt gevraagd een artikel in te typen.

les28_image002

Het artikel dat je intypt moet uiteraard voorkomen in een bestelling, anders zullen er weinig records worden getoond.
Resultaat:

les28_image003
Vergeet deze query niet op te slaan onder een toepasselijke naam, bijvoorbeeld “TotaalArtikel”.

Voor ik het vergeet gaan we van onze kolom met totalen een valuta maken. Dit maakt het wat duidelijker.
Keer hiervoor eerst terug naar de “Ontwerpweergave”.
Selecteer de kolom met totalen in het raster (1) en klik “Eigenschappenvenster” (2).
In het eigenschappenvenster stel je de notatie in als “Valuta” (3).

les28_image004

Dit lijkt er al wat beter op:

les28_image005
In het volgende voorbeeld van een parameterquery ga ik twee waarden gebruiken.

Hiervoor voeg in de tabel “Bestellingen” nog het veld “Datum” toe.

Ik wil namelijk de bestellingen die tussen bepaalde datums liggen, weergeven.

Het veld “Datum” voeg ik ook toe aan het raster.

In het veld “Criteria” van de kolom “Datum” moet ik nu twee opties ingeven.

Eén voor een dialoogvenstertje met een begindatum, en één voor een dialoogvenstertje met een einddatum.

Dus typ ik >[begindatum] And <[einddatum]

In het Nederlands is dit: groter dan de begindatum en kleiner dan de einddatum.
Eventueel kun je nog een sorteervolgorde instellen.

les28_image006

Wanneer ik nu de knop “Uitvoeren” klik in het lint, krijg ik een eerste dialoogvenstertje te zien waar ik de begindatum moet ingeven. En wanneer ik op de kop OK klik, krijg ik het tweede dialoogvenstertje te zien waar ik een einddatum moet ingeven.

les28_image007    les28_image008
Klik ik nogmaals op de knop OK, krijg ik het resultaat te zien.

les28_image010

Ter informatie:

Mocht ik de criteria [typ een artikel] in de kolom “Artikel” hebben laten staan, geen enkel probleem, dan zou Access me ook vragen welk artikel ik wil zien.

les28_image009

Formidabel U hebt Les 28 voltooid START VOLGENDE LES