Office 2010 - Access

Les 50: Besturingselementen (6)

50/76 Lessen 

Pop-Up formulier (1)

In deze les toon ik je hoe je een pop-up formulier maakt in Access.
Wat je hiervoor nodig hebt is een formulier, bijvoorbeeld dat van de studenten, en een formulier dat verschijnt wanneer je een veld klikt, bijvoorbeeld de woonplaats.
In dit pop-upformulier wens ik alle studenten te zien met dezelfde woonplaats.

Het formulier “studenten_opgemaakt” hadden we reeds gemaakt in een vorige les, maar ik sla deze op onder een andere naam, bijvoorbeeld “studenten_opgemaakt_met_popup”. Zo blijft alles een beetje gescheiden.

les50_image001
Wat hebben we hiervoor nog nodig?

We hebben een formulier nodig dat alle leerlingen vermeld.
Eerst maak ik hiervoor een query die me deze informatie geeft.
Selecteer het tabblad “Maken” in het lint, en klik de knop “Queryontwerp”.
les50_image000

Dit opent het Queryvenster met daarin het dialoogvenster “Tabel weergeven” (A).
Kies de tabel “studenten” (B) en klik de knop “Toevoegen” (C).
Vervolgens plaats ik de velden “naam”, “Voornaam” en “Woonplaats” in het raster (D) van de query.
Hoe je dat doet zou je nu al moeten weten, maar voor diegenen die het zijn vergeten, dubbelklik deze een voor een in het venster “studenten” (1).

les50_image002
Vervolgens sluit ik de query en sla deze op als “student_per_gemeente”.

les50_image003
Vervolgens maak ik van deze query een formulier met de Wizard Formulier.
In het eerste venster van de Wizard kiezen we de zojuist aangemaakte query “student_per_gemeente”, en plaatsen alle beschikbare velden in het venster “Geselecteerde velden:”.

les50_image004
In het volgende venster van de Wizard kies ik als opmaak voor mijn formulier “In tabelvorm”, en klik de knop “Volgende”.

les50_image005
In het derde venster van de Wizard geef ik het formulier een naam, bijvoorbeeld “student_per_gemeente”, selecteer het selectievakje “Het formulier openen …”, en klik de knop “Voltooien”.

les50_image006

We gaan verder in de volgende les

Formidabel U hebt Les 50 voltooid START VOLGENDE LES