Office 2010 - Access

Les 9: Een database maken (3)

9/76 Lessen 

Velden toevoegen in “Gegevensbladweergave”

Velden toevoegen aan onze tabel in gegevensbladweergave, kunnen we op verschillende manieren.
De snelste manier hiervoor is gebruik te maken van de velden “Snel starten”.
Selecteer het contextuele tabblad “Velden wijzigen” (1) en klik de knop “Meer velden” (2) in het lint.
In het drop-downmenu dat verschijnt, vinden we de verschillende veldtypes en onder de categorie “Snel starten” hebben we een aantal samengestelde velden.
Zo zal bijvoorbeeld wanneer je de optie “Naam” klikt onder de categorie “Snel starten”, een veld “Achternaam” en een veld “Voornaam” worden toegevoegd.

19
Wens je nog meerdere velden toe te voegen selecteer je de lege veldkop rechts (1) van de nieuwe velden, klik je vervolgens opnieuw de knop “Meer velden” (2) in het lint, en kies je het type veld dat je wil toevoegen.

20
Kies je opnieuw voor een uit de categorie “Snel starten”, dan worden ook deze velden allen toegevoegd.
Zo zal bijvoorbeeld wanneer je kiest voor “Adres”, automatisch de velden “Adres” – “Plaats” – “Provincie” – “Postcode” en “Land Regio” worden toegevoegd.
Veel vlugger kan je het niet doen.
Wens je een veld te verwijderen, selecteer je het veld (1) en klik je de knop “Verwijderen” (2).

21
Wens je slechts een enkel veld toe te voegen klik je het naar benedenwijzend pijltje naast de titel van het lege veld, en kies je het type veld dat je wil invoegen.
De tekst van de titel wordt automatisch geselecteerd (2), dus hoef je enkel de titel te typen die je wil gebruiken voor dit veld.
Om een volgend veld toe te voegen klik je de tabtoets op je toetsenbord.
les09_image004

Wens je het gegevenstype van een bepaald veld te wijzigen selecteer je het veld (1), en klik je de knop “Gegevenstype” in het lint (2).
23

Nog een manier om velden toe te voegen is de knoppen “Tekst”, “Getal”, “Valuta” etc. te klikken in het lint.
24

Wens je een veld of een reeks velden toe te voegen tussen twee reeds bestaande velden, selecteer je het veld waar je rechts het veld(en) wil toevoegen, en klik je de knop van het veldtype dat je wenst toe te voegen.
Heb je alle velden toegevoegd die je moet hebben, klik je de knop “Opslaan” (1) in de werkbalk “Snelle toegang”.
Geef een naam voor de tabel in het dialoogvenster dat verschijnt, en klik de knop “OK”.
Ook wanneer de tabel is opgeslagen kun je op elk moment velden toevoegen en verwijderen.

Velden die werden toegevoegd door middel van een van de knoppen, krijgen automatisch hun “gegevenstype” toegewezen. Ook dit kun je steeds wijzigen.

Berekend veld

Nieuw in Access 2010 is dat we een veld kunnen invoegen dat een berekening uitvoert, gebaseerd op gegevens uit andere velden.
Ik geef een voorbeeld.

IK heb een veld waarin het totaal bedrag zal worden ingegeven. les09_image007
Ik heb een veld waarin het reeds betaalde bedrag zal worden ingegeven.
In het volgende vak wens ik het nog te betalen bedrag te berekenen.

In eerdere versies van Access moesten we hiervoor een Query of een Formulier maken om deze berekening uit te voeren.
In Access 2010 kunnen we dit rechtstreeks in de tabel uitvoeren.

Klik het naar benedenwijzend pijltje naast het nieuwe veld, en kies “Berekend veld” in het drop-downmenu.
Klik “Valuta” in het submenu.

In het dialoogvenster “Opbouwfunctie voor expressies” worden de verschillende velden uit de tabel reeds vermeld in het vak “Expressiecategorieën”.
Dubbelklik het veld “Totaal bedrag” (1), typ een minteken (-) (2), en dubbelklik het veld “Reeds betaald” (3).
De expressie wordt weergegeven in het voorbeeldvak (4).
Klik de knop OK.

les09_image008

Wanneer je nu waarden intypt in de velden “totaal bedrag” en “reeds betaald”, wordt automatisch de bewerking uitgevoerd in het veld “nog te betalen”.

les09_image009

Formidabel U hebt Les 9 voltooid START VOLGENDE LES