Niet nieuw in Excel 2010

Wat er niet is gewijzigd in Excel 2010 is de extensie van de bestanden.
Deze was vanaf versie 2007 .xlsx en is dit gebleven in versie 2010.
Wanneer je echter bepaalde functies toepast in een Excel 2010 bestand, die niet worden ondersteund in Excel 2007, dan worden deze uiteraard niet weergegeven in Excel 2007.

De knop “Bestand”

Wat er wel is gewijzigd, of beter gezegd is verdwenen, is de “Office-knop” (1). Deze deed pas zijn intrede in Excel 2007, en nu is hij alweer verdwenen.
Deze hebben ze vervangen door de knop “Bestand” (2).
Klikken op deze knop brengt je in de “Backstage” weergave.

les01_image001

“Backstage” weergave (1)

De weergave “Backstage” is verdeeld in drie delen.
In het linkse deel (1) vinden we bovenaan vier knoppen met de meest gebruikte opdrachten in Excel.
Ik veronderstel dat iedereen wel weet wat deze doen, maar de sneltoetscombinaties hiervoor wil ik toch wel even vermelden.

  1. “Opslaan” = Ctrl + S
  2. “Opslaan als” = F12
  3. “Openen” = Ctrl + O
  4. “Sluiten” = Ctrl + W

In het linker deel onderaan hebben we een aantal tabbladen.
“Info”, “Recent”, “Nieuw”, “Afdrukken”, “Opslaan en verzenden” en “Help”, plus de knoppen “Opties” en “Afsluiten”. Elk tabblad beschikt over een aantal opdrachten.

Het tabblad “Info” zal steeds zijn geselecteerd, wanneer we de knop “Bestand” klikken als er een Excelbestand is geopend. Dit tabblad geeft ons informatie over het geopende bestand.

In de middelste kolom vinden we de opdrachten “Machtiging”, “Voorbereiden voor delen” en “Versies”.
Met de knop “Machtiging” kunnen we een werkmap geheel of gedeeltelijk beveiligen.
Met de knop “Voorbereiden voor delen” controleren we het bestand op toegankelijkheid en compatibiliteit voor we het bestand gaan delen met derden.

En met de knop “Versies” herstellen we niet opgeslagen versies van bestanden die we hebben gesloten zonder deze op te slaan.

En in het rechtse deel (3) van het venster hebben we de eigenschappen van het geopende bestand.
Eventueel kan je hier een titel, labels en/of categorieën toevoegen waarop je dan later een zoekfunctie in Windows 7 kunt uitvoeren.

]

Het tweede tabblad is het tabblad “Recent”.
In het tabblad “Recent” vinden we in de middelste kolom (2) een lijst met recent geopende werkmappen, en in de rechtse kolom een lijst met recent geopende locaties (3) waarin deze werkmappen zich bevinden.
De lijst met recent geopende werkmappen kan maximaal 50 bestanden bevatten.

Door te klikken op het “pin-icoontje” (a) naast het bestand, kun je het bestand vastmaken aan de lijst.

les01_image003
Op deze manier zal het bestand (a) steeds bovenaan de lijst komen te staan en maakt het niet uit of je nu nog 100 bestanden opent. Het vastgepinde bestand zal steeds bovenaan het lijstje verschijnen.
Om het vastgepinde bestand terug los te koppelen uit de lijst met vastgepinde bestanden, klik je nogmaals het “pin-icoontje” (a).
Om een bestand te verwijderen uit de lijst met recente werkmappen, of uit de lijst met vastgepinde bestanden, rechtsklik je het bestand en kies je de optie “Uit lijst verwijderen” in het drop-downmenu.

les01_image004

Opmerking!!
Wanneer je een bestand verwijdert uit de lijst met recente werkmappen, verwijder je deze niet van je computer, enkel uit deze lijst.

Formidabel U hebt Les 1 voltooid START VOLGENDE LES