Notitie maken

Het kan wel eens nodig zijn iets te noteren maar waarvoor je niet direct een taak of een agenda-item wil maken.

Hiervoor gebruiken we het programma “Notities” in Outlook.
Om een nieuwe notitie te maken klik je de knop “Nieuwe notitie”, of mocht het programma “Notities” niet zijn geselecteerd in het navigatievenster, klik je het naar benedenwijzend pijltje naast de knop “Nieuw items”, je kiest “Meer items”, en je klikt “Notitie” in het drop-downmenu.

 

Hoe je het ook doet, een nieuw notitie wordt geopend waarin je de tekst kan typen.

Wanneer je klikt op het icoontje in de linkerbovenhoek verschijnt er een menu.

Wanneer je klikt op de X in de rechterbovenhoek wordt de notitie gesloten.

Om alle notities te bekijken klik je de Notitieknop in het navigatievenster.

 

Opmaken van notities

Wens je notities op te maken naar je eigen voorkeuren klik je de knop “Bestand” in de menubalk, dit brengt ons in de backstage weergave.
Klik “Opties”, en selecteer “Notitie en logboek”.
In het bovenste gedeelte van het dialoogvenster wijzig je de verschillende opties voor de notities.
Wens je de datum en de tijd, die in elke notitie onderaan te zien zijn, te verwijderen, klik je het selectievakje “Datum en tijdweergeven…” zodat dit wordt uitgevinkt.

 

Notities sorteren

Ook onze verschillende notities kunnen we automatisch sorteren.

Klik hiervoor de knop “Beeld” in de menubalk, kies “Weergave instellingen”, en klik “Sorteren” in het venster dat verschijnt.

 

Je kunt je notities rangschikken op datum, categorie, onderwerp, en weet ik veel wat nog.
Je moet al deze opties maar eens rustig bekijken.

 

Formidabel U hebt Les 26 voltooid START VOLGENDE LES