Informatie opnemen in het logboek

Het logboek is een handig hulpmiddel om alle werkzaamheden die we hebben uitgevoerd, bij te houden. Zo kunnen we bijvoorbeeld opnemen wanneer bepaalde documenten zijn gemaakt, aan wie en wanneer we een e-mail hebben verstuurd, en zelfs telefoongesprekken.
We kunnen het logboek instellen deze handelingen automatisch of manueel op te nemen.

Om Outlook in te stellen dat hij deze handelingen automatisch opneemt begeven we ons naar de backstage weergave, en kiezen “Opties”.

In het venster “Notities en logboek” klik je de knop “Logboekopties”.

 

In het dialoogvenster “Logboekopties”, onder de sectie “Deze items automatisch opnemen”, selecteer je de items waarvan je de handelingen automatisch wil opnemen in het logboek (1).
Hetzelfde doe je voor de sectie “Voor deze contactpersonen” (2), en hetzelfde doe je voor het werken met andere Office applicaties (3).

Klik de knop OK.

En klik nogmaals de knop OK in het “Opties” dialoogvenster.

 

Om een Outlook-item manueel op te nemen in het logboek klik je het naar benedenwijzend pijltje naast de knop “Nieuwe items” in het lint.
Je kiest “Meer items” in het drop-downmenu.
En je klikt “Logboekitem”.

Dit opent het venster logboekitem:
In het vak “Onderwerp” typ je het onderwerp.

In het tweede vak kies je het itemtype dat je wil opnemen.

Eventueel typ je in vak ernaast een bedrijf in.
Geef een “Begindatum en “tijd” in, en geef een “Duur” in.

Klik de knop “Opslaan en sluiten” wanneer je klaar bent.

Dit item is nu opgenomen in ons logboek (A).
Mocht je het logboek niet kunnen zien, klik je het naar benedenwijzend pijltje onderaan de navigatiebalk (1), kies je “Knoppen toevoegen of verwijderen”, en klik je “Logboek”.
De knop “Logboek” verschijnt nu in de navigatiebalk (2).

Om een bestand op te nemen dat niks met Outlook te maken heeft, bijvoorbeeld een Excelbestand, open je deze map waar dit bestand zich bevindt, en sleep je dit in het logboek van Outlook.

 

Ook dit opent het venster logboekitem met dezelfde opties dan wat we hadden gezien in het vorige deel van deze les, waarin het bestand is toegevoegd.
Heb je de opties in dit venster aangepast aan je behoeften, klik je de knop “Opslaan en sluiten” in het lint.

 

Zoals je kunt zien in onderstaande afbeelding zijn beide zojuist toegevoegde items opgenomen in het logboek.

Formidabel U hebt Les 27 voltooid START VOLGENDE LES