Dreamweaver - CS3

Les 42: Formulieren (2)

42/58 Lessen 

Veldeigenschappen

Wanneer het tekstveld is geselecteerd, vinden we onderaan in het eigenschappenvenster een aantal instellingen die we kunnen ingeven voor dit tekstveld.
Laat ik deze eens vlug overlopen.
Helemaal links hebben we het ID van het tekstveld, in dit geval “naam”.
Daarnaast vinden we het vak “tekenbreedte”. Wanneer we hierin een waarde typen zal dit het tekstvak breder of smaller maken
Daaronder vinden we het vak “Maximum aantal tekens”.
Wanneer je hier een waarde ingeeft, zal de gebruiker van het formulier nooit meer dan het aantal tekens kunnen typen in dit tekstveld, dan wat je hier hebt ingegeven.
Daarnaast hebben, we drie types: “Eén regel”, “Meerdere regels” en “Wachtwoord”.

Het type “Eén regel” is dus een tekstveld met één regel, dat is nogal duidelijk.
Kies je het type “Meerdere regels” zal dit het tekstveld wijzigen in een “Tekstgebied”.
Kies je het type “Paswoord” dan zullen er asterisktekens (*) verschijnen wanneer iemand in dit tekstveld typt.
En dan hebben we nog het vak “Beginwaarde”. De tekst die je in dit vak typt zal worden weergegeven in het formulier. Uiteraard kan dit door de gebruiker worden verwijderd.

Wanneer je van een tekstveld een tekstgebied maakt is het eigenschappenvenster een beetje anders. Je kan het aantal regels ingeven die de hoogte van het tekstgebied bepaalt, dit heeft niks te maken met het aantal karakters dat de gebruiker kan intypen, enkel de grootte van het vak.
En dan hebben we nog het vak “Terugloop”.
In het vak “Terugloop” heb je vier opties: je hebt “Standaard”, “Uit”, “Virtueel”, en “Fysiek”.

Dit zal de terugloop van de tekst bepalen wanneer er iemand tekst in het vak intypt.

“Uit” zal alle ingetypte tekst op één lijn plaatsen, dit moet je dus zeker niet selecteren.

“Virtueel” dit zal de terugloop van de tekst automatisch uitvoeren wanneer de gebruiker typt.

“Fysiek” dit zal enkel de tekst van een terugloop voorzien, wanneer de gebruiker van het formulier de Entertoets op z’n toetsenbord drukt.

En dan hebben we nog de optie “Standaard” die hetzelfde doet dan de optie “Virtueel”, welke volgens mij de beste keuze is.
Misschien nog een tip, wens je van een tekstveld een tekstgebied te maken, of omgekeerd, moet je enkel het type wijzigen in het eigenschappenvenster. Je hoeft niet alles opnieuw in te gaan voegen.

Selectievakje, Groep keuzerondjes en Keuzerondje

Het eerste wat ik ga bespreken is het selectievakje. Plaats eerst de cursor in je document waar je deze wil.
Klik de knop “Selectievakje” in het tabblad “Formulieren”.

Dit zal het dialoogvenster “Toegankelijkheidskenmerken van de invoertag” openen.
Werkt dat op je zenuwen kan je dit uitschakelen zodat dit niet meer wordt getoond.
Klik hiervoor op “Bewerken” in de menubalk, en kies “Voorkeuren”. Kies de categorie “Toegankelijkheid”, en klik het vakje voor de tekst “Formulierobjecten” zodat dit wordt uitgevinkt.
De volgende maal je een object toevoegt aan je formulier zal dit niet meer worden getoond.
Wens je het later opnieuw te openen, dan herhaal je deze handelingen, alleen vink je het vakje weer aan.

OK, we gaan verder.
Wanneer we dus de knop “Selectievakje” hebben geklikt zal Dreamweaver het selectievakje in je document plaatsen. Het verschil tussen een selectievakje en een keuzerondje is dat je de mogelijkheid hebt één of meerdere selectievakjes te selecteren, terwijl je maar één keuzerondje kunt selecteren.
Wanneer dit is geselecteerd hebben we in het eigenschappenvenster een aantal opties.
De eerste optie is een naam die je kan ingeven voor het vakje, de tweede optie is de “Ingeschakelde waarde” voor het vakje, en de derde optie laat je de keuze of je het vakje wil zien aangevinkt of uitgevinkt in het formulier.
We gebruiken een selectievakje meestal wanneer we de gebruiker ten minste één keuze willen laten maken.

We gebruiken de optie “Groep keuzerondjes” wanneer we de gebruiker slechts één keuze willen laten maken uit een aantal opties.
Ook hier plaatsen we eerst de cursor in het document waar we deze willen invoegen.
Klik de knop “Groep keuzerondjes” in het tabblad “Formulieren”.
Dit opent een dialoogvenster waarin we in het bovenste vak de groep een naam geven.
En in het venstertje daaronder geven we de verschillende opties in.
Klik de knop + om items toe te voegen, klik het item in het venster om de tekst van het “Label” of de “Value” te wijzigen.
Om een item te verwijderen selecteer je het in het lijstje, en klik je de knop -.
Om de volgorde van items in het lijstje te wijzigen, selecteer je het item en klik je de knop met het naar boven of naar beneden wijzend pijltje.

En onderaan het dialoogvenster hebben we twee opties.
De eerste optie zal de verschillende items op de pagina weergegeven gescheiden door een regeleinde.
De tweede optie zal deze weergeven in een tabel die Dreamweaver hiervoor zal aanmaken.
Ik kies voor de tweede optie en klik de knop OK

Wens je nu later een optie toe te voegen plaats je de cursor in de onderste cel van de tabel, en klik je de tabtoets op je toetsenbord.
Dit geeft je een extra rij.
Met de cursor in deze rij klik je de knop “Keuzerondje” in het tabblad “Formulieren”.
Dit plaatst het keuzerondje onderaan de tabel.
Het enige wat je nu nog moet doen is het zojuist ingevoegde rondje te selecteren, en in het eigenschappenvenster de “naam” en de “Ingeschakelde waarde” intypen.

Vooral de naam van het keuzerondje is belangrijk. Dit MOET dezelfde zijn dan de keuzerondjes erboven.

Formidabel U hebt Les 42 voltooid START VOLGENDE LES