Dreamweaver - CS3

Les 43: Formulieren (3)

43/58 Lessen 

Lijsten en menu’s

Het verschil tussen een lijst en een menu is dat het ene de optie “lijst” een lijst weergeeft, en het andere de optie “menu” een drop-downmenu weergeeft.
Om een lijst of menu toe te voegen plaats je eerst de cursor in het formulier waar je deze wil hebben, en klik je daarna de knop “Lijst/menu” in het tabblad formulier.

Wanneer je dit niet hebt uitgeschakeld, zal ook hier eerst het dialoogvenster “Toegankelijkheidskenmerken van de invoertag” worden weergegeven.
Geef je instellingen in en klik OK.

In het eigenschappenvenster selecteren we wat we wensen in te voegen, een menu of een lijst.
In dit eerste voorbeeld kies ik voor “menu”, en klik de knop “Lijstwaarden”.
Dit opent het venster, wat had je gedacht, “Lijstwaarden”.

Geef hierin de verschillende labels en waarden die je wenst op te nemen in je menu.
De “Labels” worden weergegeven in het menu, de “Waarde” is wat wordt verzonden naar de server.
Zoals elke goede huisvader geef je het element een naam.
En als laatste selecteer je het item dat je in eerste instantie wil geselecteerd zien in je menu.

Wanneer je kiest voor de optie “Lijst” hebben we een aantal andere eigenschappen in te stellen.
Zo heb je het vak “Hoogte”, hiermee bepaal je de hoogte (lees regels) van het lijstje.
Heb je meer items in je lijstje dan regels, dan zal naast het lijstje een scrollbalk worden weergegeven.
En je hebt het vak “Selecties”. Wanneer dit is geselecteerd, kan de gebruiker van het formulier meerdere items uit het lijstje selecteren door de Ctrl-toets op zijn toetsenbord ingedrukt te houden.
Ook hier klikken we de knop “Lijstwaarden” om de verschillende opties aan ons lijstje toe te voegen.

Formulier verzenden

Wat we zeker niet mogen vergeten is een knop toevoegen die het formulier zal verzenden.

Plaats zoals altijd eerst de cursor in het formulier waar je deze wenst, en klik de knop “Knop” in het tabblad “Formulieren”.

In het eigenschappenvenster kies je als actie “Formulier verzenden”, en geef je deze knop een naam en een waarde.
Herhaal dit eventueel voor een knop met de actie “Formulier op beginwaarden instellen”. Dit zal alle info die is ingetypt in het formulier verwijderen.

Formulier valideren

In je formulier kan je eisen van de gebruiker dat hij sommige velden moet invullen voor hij het formulier kan verzenden.

Selecteer eerst de knop “Verzenden” in het formulier.

Selecteer het deelvenster “Tag”, kies het tabblad “Gedragingen”, en klik het plusteken.

In het drop-downmenu kies je de optie “Formulier valideren”.

 

 

Dit opent het dialoovenster “Formulier valideren”.
In het venster “Velden” verschijnen alle elementen uit het formulier.
En hier is nogmaals het bewijs dat het verstandig is je elementen te voorzien van een naam en een waarde.

Selecteer het veld in het lijstje, en klik het aanvinkvakje “Vereist” indien je wil dat de gebruiker dit invult. Eventueel kan je nog een optie kiezen wat de gebruiker moet invullen. Bijvoorbeeld een e-mailadres.
Hoewel, hij kan hij daar dan nog invullen wat ie wil, zolang dit maar is voorzien van een @-teken. Maar ja, de zotten zijn de wereld niet uit, toch?

Zoals je kunt zien in het deelvenster is dit “Gedrag” toegevoegd.
Meerdere “Gedragingen” zal ik bespreken in les 45.

Formidabel U hebt Les 43 voltooid START VOLGENDE LES