Stemknoppen

In Outlook hebben we de mogelijkheid om stemmen te verzamelen via e-mail.

Stel je wil het personeel opslag geven, maar je weet niet of iedereen dit wel leuk zal vinden.

Selecteer hiervoor het tabblad “Opties” in het lint en klik de knop “Stemknoppen gebruiken”.

In het drop-downmenu heb je drie keuzes om de stemming te beantwoorden.
Wens je echter je eigen antwoorden in te vullen kies je voor de optie “Aangepast”.

 

De laatste optie zal het dialoogvenster “Berichtopties” openen waar je het vakje “Stemknoppen gebruiken” selecteert” en in het invulvak jouw persoonlijke antwoorden typt.
De verschillende antwoorden moeten worden gescheiden door een puntkomma (;).

Hoeveel antwoorden je maximum kunt ingeven weet ik niet, maar ik heb eens geprobeerd met vijf, en dit was geen probleem, zolang je deze maar scheidt door een puntkomma.

Klik de knop “Sluiten wanneer je hiermee klaar bent.

Klik de knop “Verzenden” in het e-mailbericht wanneer je ook de vraag hebt ingetypt. Mocht je dit vergeten zou diegene die je stemming ontvangt niet eens weten voor wat hij/zij moet stemmen

Wanneer de ontvanger van je e-mailbericht het bericht leest ziet hij in het leesvenster de tekst “Klik hier als u wilt stemmen”.
Word op deze tekst geklikt dan wordt een lijstje getoond met de mogelijke antwoorden.
Wordt er een selectie gemaakt dan zal de vraag worden gesteld het antwoord moet worden verstuurd, of je het eerst nog wat wil aanpassen.

Klik de knop OK en jouw stem wordt verstuurd.
In het bericht dat de ontvanger krijgt wordt de melding weergegeven dat er is gestemd op zijn e-mail en hoe.

 

Tip:

Ook hiervan kunnen we een overzicht zien van de verschillende stemmen.
Dubbelklik hiervoor de verzonden e-mail met de stemming, en selecteer de optie “Controleren” in het lint.

 

Ongewenste mail

Net als in de vorige versie van Outlook heeft ook de versie 2010 een map “Ongewenste e-mail”.
Deze map dient om de meest duidelijke gevallen van Spam te onderscheppen op basis van filtering.
Deze filter analyseert elk bericht op inhoud en structuur, en probeert zo te achterhalen of het al dan niet om spam gaat.
Denkt Outlook dat het een ontvangen bericht Spam is, dan zal hij dit bericht plaatsen in deze map. Het is dus aanbevolen deze map regelmatig te controleren om te kijken of Outlook geen betrouwbare berichten in deze map heeft geplaatst.

Heeft Outlook een bericht in de map “Ongewenste e-mail” geplaatst dat toch een betrouwbaar bericht blijkt te zijn, dan kan je dit bericht slepen naar de map “Postvak IN”.

Komt het regelmatig voor dat betrouwbare berichten worden aanzien als Spam, of Spam wordt aanzien als een betrouwbaar bericht, dan kunnen we de opties hiervoor aanpassen.

Klik hiervoor het tabblad “Start” in de menubalk, en klik de knop “Ongewenste e-mail” in het lint.

In het dialoogvenster “Opties voor ongewenste e-mail” kies je het tabblad “Opties”, en klik je de knop “Ongewenste e-mail”.

 

Standaard staat het beschermingsniveau ingesteld op “Laag”.
Wens jij echter een hoger of helemaal geen beschermingsniveau in te stellen, selecteer je het vakje voor deze optie.

Ik veronderstel dat al deze opties in dit dialoogvenster me wel duidelijk lijken.

 

Onder het tabblad “Veilige afzenders” kun je zelf e-mailadressen toevoegen die jij beschouwt als betrouwbaar en die Outlook beschouwt als Spam. Op die manier zal e-mail die afkomstig is van dit e-mailadres in de toekomst beschouwd worden als betrouwbaar, en niet meer als Spam.

 

Onder het tabblad “Veilige geadresseerden” kun je wanneer je deel uitmaakt van een adreslijst of een distributielijst, deze namen aan jouw lijst met veilige geadresseerden toevoegen, zodat berichten die je naar deze e-mailadressen of domeinnamen verzendt, nooit als ongewenst worden behandeld.

 

Onder het tabblad “Geblokkeerde afzenders” kun je berichten van een bepaalde afzender blokkeren door het e-mailadres of de domeinnaam van de afzender toe te voegen aan de lijst met geblokkeerde afzenders. Wanneer je een afzender aan deze toevoegt, worden alle inkomende berichten van deze afzender in Outlook naar de map Ongewenste e-mail verplaatst, ongeacht de inhoud van het bericht.

 

Onder het tabblad “Internationaal” hebben we twee knoppen.
Met de eerste kunnen we ongewenste e-mailberichten blokkeren die uit door jou opgegeven landen of regio’s komen.

Met de tweede kun je alle e-mailadressen blokkeren in taalcoderingen (tekensets) die jij opgeeft.

 

Je ziet het, mogelijkheden genoeg dus, maar of dit allemaal helpt heb ik zo mijn twijfels.
Ik krijg nog alle dagen Spam. Zoveel zelfs mocht ik alle keren een doosje Viagra hebben gekocht wanneer ik hierover e-mail had gekregen, ik nu wel tenor zou zijn.

Formidabel U hebt Les 12 voltooid START VOLGENDE LES