Weergave aanpassen

Om de weergave van het gekozen weergave-type te wijzigen, klik je de knop “Weergave-instellingen” in het lint.

 

Dit opent het dialoogvenster “Weergave-instellingen”.
Meer bepaalt het venster weergave-instellingen voor de weergave “Telefoon”.
Dus had je een ander weergave-type ingesteld voor je de knop “Weergave-instellingen” had geklikt, dan had het weergave-instellingenvenster voor dit type weergave geopend.
Ik ga ze hier niet allemaal bespreken, je moet deze wanneer je wat tijd hebt allen maar eens overlopen.

In het dialoogvenster kunnen we de contactpersonen groeperen, sorteren, filteren, en nog meer van deze opties.
Ook deze ga ik hier niet allemaal bespreken, deze zijn overduidelijk wanneer je deze klikt.
Ik zal een voorbeeld geven door het aantal kolommen aan te passen in de weergave.
Ik klik dus de knop “Kolommen”.

 

Dit opent een tweede venster waar we aan de linkerzijde de beschikbare kolommen vinden, en aan de rechterzijde de gebruikte kolommen.
Wens je een bepaalde kolom toe te voegen, selecteer je deze in het linker lijstje en klik je de knop “Toevoegen”.
Wens je een kolom te verwijderen, selecteer je deze in het rechter lijstje, en klik je de knop “Verwijderen”.
Wens je zelf een kolom toe te voegen die niet in het lijstje aan de linkerzijde voorkomt, dan klik je de knop “Nieuwe kolom”. Geef de nieuwe kolom een naam, een type, en een notatie.

Ben je klaar, klik je de knop OK, en klik je nogmaals de knop OK.

 

Wat overblijft zijn enkel de gewenste kolommen.

 

Gegevens contactpersoon wijzigen

Om de gegevens van een contactpersoon te wijzigen, dubbelklik je deze in de lijst, maakt niet uit welk type weergave.

Dit opent opnieuw het contact-venster van deze persoon, waar je de wijzigingen in kunt aanbrengen.

Ben je klaar klik je de knop “Opslaan en sluiten”.

 

Contacten groeperen

Wanneer we verschillende contactpersonen hebben die allen eenzelfde interesse hebben, kunnen we deze groeperen.
We kunnen dit bijvoorbeeld doen voor al onze leden uit onze bridgeclub, of voor alle vertegenwoordigers van een bepaalde firma, alles wat je wil groeperen is mogelijk.

Om contactpersonen in te delen in een groep klik je de knop “Nieuwe groep contactpersonen” in het lint, onder het tabblad “Start”.

 

In het groepvenster geef je deze groep een naam, bijvoorbeeld “kaartclub”.
Vervolgens klik je de knop “leden toevoegen” in het lint.

 

In het venster dat verschijnt dubbelklik je de personen die je wenst toe te voegen aan de groep.
Ik heb er nu niet veel, maar het is maar een voorbeeld.
Heb jij er honderden, dan kun je in het vak “Zoeken” een naam of een deel van een naam intypen, en klikken op de knop “Zoeken”. Dit zal het makkelijker maken een bepaalde persoon te vinden.
Klik de knop OK wanneer je alle contacten hebt toegevoegd aan je groep.

 

Al wat je nu nog hoeft te doen is de knop “E-mail” te klikken, en alle personen in je groep zullen deze mail ontvangen.
Kun je trouwens zien in het vak “Aan” van get e-mailbericht.

 

Formidabel U hebt Les 15 voltooid START VOLGENDE LES