Het deelvenster Gereedschappen nader bekeken

Met de gereedschappen in het deelvenster Gereedschappen kunnen we illustraties tekenen, inkleuren en aanpassen, plus de weergave van het werkgebied wijzigen.
Net als alle andere deelvensters kunnen we ook dit deelvenster klikken en slepen naar de positie die we wensen.

Het deelvenster Gereedschappen bestaat uit vier secties:

  1. Het gebied met gereedschappen bevat teken-, schilder- en selectiegereedschappen.
  2. Het weergavegebied bevat gereedschappen voor zoomen en pannen in het toepassingsvenster.
  3. Het kleurgebied bevat opties voor streek- en opvulkleuren.
  4. Het optiegebied bevat opties voor het op dat ogenblik getekende vorm. Diezelfde opties worden ook in het eigenschappenvenster weergegeven.

Wanneer meerdere gereedschappen zich op één locatie bevinden, wordt het gereedschap dat het laatst is gebruikt, weergegeven met een pijl in de rechterbenedenhoek van het pictogram.
Deze pijl geeft aan dat er zich meerdere gereedschappen in een pop-upmenu bevinden.
Wanneer je de muisknop op het pictogram ingedrukt houdt, worden de andere gereedschappen uit deze groep in een pop-upmenu weergegeven.

Meer over al deze gereedschappen wanneer we deze daadwerkelijk gaan gebruiken.

 

Deelvenster Gereedschappen aanpassen

Om gereedschappen toe te voegen of te verwijderen uit het deelvenster gereedschappen klik je “Bewerken” in de menubalk, en kies je “Deelvenster Gereedschappen aanpassen…” in het drop-downmenu.

Dit opent het dialoogvenster “Deelvenster Gereedschappen aanpassen”, wat had je anders gedacht.
In Flash is het niet zoals in Excel of Word dat je knoppen kunt toevoegen of verwijderen aan de balk zelf.
Waar je wel knoppen kunt toevoegen of verwijderen, zijn de pop-upmenu’s die je opent wanneer je het zwarte pijltje klikt rechts onderaan een pictogram in de gereedschapbalk.

Om een extra knop, subknop zal ik het noemen, toe te voegen aan een bestaande knop, selecteer je eerst de bestaande knop aan de linkerzijde van het dialoogvenster (1), je kiest de subknop uit het lijstje (2) die je daaraan wil toevoegen, en je klikt de knop “Toevoegen”.
Klik de knop OK Wanneer je klaar bent.

Om een subknop te verwijderen uit het pop-upmenu van een knop selecteer je de knop aan de linkerzijde van het dialoogvenster (1), alle subknoppen verschijnen in het rechter gedeelte van het dialoogvenster, selecteer deze die je wil verwijderen (4), en klik de knop “Verwijderen” (5).
Klik de knop OK wanneer je klaar bent.

 

Formidabel U hebt Les 6 voltooid START VOLGENDE LES