Het Potlood

Wat je moet weten is, wanneer je tekent in Illustrator, maakt niet uit met welk gereedschap, deze tekening bestaat uit lijnen en punten.
De lijnen noemen we “paden”, de punten noemen we “ankerpunten”.
Waar deze ankerpunten worden geplaatst, bepaalt Illustrator wanneer je tekent met het potlood. Hoeveel ankerpunten er worden geplaatst is afhankelijk van de lengte en de complexiteit van het pad. Deze instellingen kun je wijzigen in het dialoogvenster “Opties voor potlood”.
Wat je nog moet weten is dat je met het potlood, op gelijk welk moment , van gelijk welke lijn, je de vorm steeds kunt wijzigen.

Een voorbeeld maakt dit allemaal wel duidelijk.
Om te tekenen met het potlood selecteer je uiteraard eerst het potlood, en stel je vervolgens een kleur en een lijndikte in. Vervolgens teken je door te klikken en te slepen in het document een lijn (a).
Wanneer we de muisknop loslaten (b) zie je dat deze lijn is gevuld met ankerpunten (1).
Wanneer zo een ankerpunt is geselecteerd d.m.v. het gereedschap “Direct selecteren”, verschijnen er twee hendels (c). Met deze hendels kunnen we de vorm van de lijn wijzigen.
Maar meer over deze hendels vertel ik wanneer ik het zal hebben over het gereedschap “Pen”.
Laat ons eerst eens zien wat we verder kunnen doen met het potlood en zijn opties.

Opties potlood

Wanneer je dubbelklikt op het gereedschap “Potlood” in de gereedschapbalk, opent het dialoogvenster “Opties potlood”.

 

Het dialoogvenster “Opties potlood” is verdeeld in twee secties, “Tolerantie” en “Opties”.

In de sectie “Tolerantie” hebben we twee opties. “Getrouwheid” en “Vloeiendheid”.
De optie Getrouwheid bepaalt we het aantal ankerpunten wanneer je een lijnt tekent.
Hoe lager dit aantal, hoe meer ankerpunten er worden toegevoegd.
De percentage Vloeiendheid bepaald hoe vloeiend Illustrator je lijn moet maken. Dus, hoe hoger dit percentage, hoe minder scherp je hoeken zullen worden getekend.

In de sectie “Opties” hebben we drie selectievakjes en een invulvak.
Al deze selectievakjes hebben betrekking op de mogelijkheid die we hebben, bestaande lijnen te wijzigen met het gereedschap “Potlood”.

Standaard zijn de vakjes “Selectie behouden” en “Geselecteerde paden bewerken” geselecteerd, en staat het invulvak “Binnen” ingesteld op 12 pixels.

Dit betekent dat elke wijziging die je maakt binnen de afstand van 12 pixels van de geselecteerde lijn, de lijn zich zal aanpassen.

Een voorbeeld maakt dit hopelijk duidelijk.
Ik heb een lijn getekend (1).
Met deze lijn en het gereedschap potlood geselecteerd, teken ik nog wat extra lijn bij (2).
Zolang ik binnen het bereik van 12 pixels teken van de bestaande lijn zal Illustrator dit aanzien als het bewerken van het geselecteerde pad, en de wijziging doorvoeren (3).

In het bovenstaande voorbeeld heb ik de lijn verlengd, maar je kunt dit ook gebruiken om de vorm van de lijn te wijzigen.

Zelfs een basisvorm zoals een rechthoek, cirkel of wat dan, ook kun je wijzigen.

Zelfs al komt er geen lijn aan te pas maar is het enkel een vorm, dan nog kun je deze aanpassen met het potlood.

Het enige waar jij op moet letten is dat de te wijzigen lijn of vorm EN het gereedschap “Potlood” zijn geselecteerd.

Het gereedschap “Vloeiend”

Onder het gereedschap “Potlood” hebben we nog twee andere gereedschappen.
Het eerste is het gereedschap “Vloeiend”.
Het gereedschap “Vloeiend” verwijdert ankerpunten uit de lijn, en zal hierdoor de lijn vloeiender maken.
Het enige wat je hoeft te doen is te klikken en te slepen over de geselecteerde lijn.

Het gereedschap “Padgummetje”

Het tweede gereedschap is het gereedschap “Padgummetje”
Wat dit doet is, het vewijdert het pad, of beter gezegd delen van het pad, waar je over klikt en sleept met de muisaanwijzer.

 

Formidabel U hebt Les 15 voltooid START VOLGENDE LES