Teksttypes

In Illustrator hebben we drie types tekst waarmee we woorden kunnen toevoegen aan ons document. Dit zijn “punttekst”, “vlaktekst”, en “tekst langs een pad”.
Punttekst gebruiken we wanneer we tekst op een horizontale of verticale regel willen invoegen.
Vlaktekst, ook wel alineatekst genoemd, gebruiken we wanneer we alineatekst willen invoegen.
En tekst langs een pad gebruiken we, je raad het al, wanneer we tekst een open of gesloten pad willen laten volgen. Laat ik eerst eens beginnen met punttekst.

 

Punttekst

Om punttekst toe te voegen kies je uiteraard eerst het gereedschap “Tekst” (1) in de gereedschapbalk, je klikt ergens in je document, en je begint te typen.
Zoals je zult opmerken zal alle tekst die je intypt achter elkaar komen te staan, tenzij je de Entertoets op je toetsenbord klikt, dan wordt de overige tekst op een nieuwe lijn begonnen.

Net als alle andere knoppen met een zwart pijltje in de gereedschapbalk, heeft ook het gereedschap “Tekst” onderliggende knoppen, die je indien je dit wenst kunt losscheuren (2) van de gereedschapbalk. Hoewel deze me allen duidelijk lijken, zullen deze worden besproken in de cursus.

Wanneer je punttekst intypt, zie je dat er een punt verschijnt aan het begin van de tekst (a). Aan dit punt kun je zien dat je te maken hebt met punttekst, en hoe deze is uitgelijnd.
Is deze links uitgelijnd, dan staat dit punt aan de linkerkant van de tekst, is deze rechts uitgelijnd dan vinden we dit punt terug aan de rechterkant van de tekst, en is deze gecentreerd dan vinden we dit terug in het midden van de tekst.
Onder de tekst verschijnt er een lijn (b), dit noemen we de basislijn.
Door te klikken op deze basislijn kun je de tekst en de opmaak van de tekst aanpassen. Dit kun je trouwens ook wanneer je de tekst dubbelklikt met het gereedschap “Selecteren”.
Door te klikken en te slepen met de blokjes aan de rand van de tekst, kun je deze uittrekken. Plaats je de cursor naast een blokje in de hoek van de tekst, kun je deze draaien.

Maar nu ben ik al bezig over de opmaak van tekst, en dit wil ik vertellen in het volgende deel van deze les.

 

Opmaken van tekst

Om tekst op te maken (gelijk welk type tekst) hebben we verschillende mogelijkheden.

Een eerste manier is door middel van de knop “Tekst” (3) in de menubalk. Dit opent een drop-downmenu waar we het lettertype kunnen kiezen, en de lettergrootte. Niet direct mijn voorkeur.

Een tweede manier is door middel van de knoppen “Teken” en “Alinea” (4) in de optiebalk. Dit opent in beide gevallen een deelvenster waarin we de opties kunnen wijzigen. Beter, maar toch nog niet echt mijn voorkeur, om de eenvoudige reden dat dit deelvenster verdwijnt wanneer ik ergens klik in het document.

Een derde manier, en hier gaat mijn voorkeur wel naar uit, zijn de deelvensters “Teken” en “Alinea” openen (5).
Op deze manier blijven deze vensters geopend, ook al selecteer ik gelijk wat in het document.
Kun jij de onderste opties (7) in het deelvenster niet zien, klik je het naar benedenwijzend pijltje in de titelbalk van het deelvenster (6), en kies je “Opties tonen” in het drop-downmenu.
De sneltoetscombinatie om deze te open of te sluiten is Ctrl + T voor het deelvenster “Teken”, en Ctrl + Alt +T voor het deelvenster “Alinea”.

 

Wanneer de tekst is geselecteerd in je document, en met “tekst geselecteerd” bedoel ik niet dat alle tekst moet zijn geselecteerd, enkel het tekstobject, kun je wanneer je de cursor in het lettertypevak plaatst, met de pijltjestoetsen “boven” en “onder” op je toetsenbord, navigeren tussen de verschillende lettertypes, en daarbij een live-voorbeeld zien in je document.

 

Of wanneer je weet wat je wil, kun je de eerste letters intypen van het lettertype in het lettertypevak, en Illustrator zal dan al een poging doen om het juiste lettertype in te vullen.
Vindt Illustrator het juiste lettertype, klik je de Entertoets op je toetsenbord

 

Wat hebben we nog in het deelvenster “Teken”?

Onder het vak lettertype hebben we het vak “Lettertype stijl”. Dit lijkt me duidelijk.

 

Daaronder hebben we de vakken “Tekengrootte” en “Regelafstand”.

“Tekengrootte” lijkt me duidelijk.
“Regelafstand” is dus de afstand tussen de regels. Wanneer je deze instelt op “Auto” dan is dit steeds 120% van de tekengrootte.
Dus is je tekstgrootte 10 punten, dan is je regelafstand 12 punten wanneer je kiest voor “Auto”.

 

Met de sneltoetscombinatie Alt + het naar benedenwijzend pijltje verhoog je de “regelafstand”

Met de sneltoetscombinatie Alt + het naar bovenwijzend pijltje verlaag je de “regelafstand”

Hou je hierbij nog de Ctrl-toets op je toetsenbord ingedrukt, dan wijzig je de regelafstand 5 keer zo veel. Standaard staat deze trouwens ingesteld op twee punten, dus met de Ctrl-toets ingedrukt verhoog of verlaag je de regelafstand met 10 punten.
Je kunt deze standaard instelling trouwens wijzigen.
Hoe je dat doet vertel ik je aan het einde van deze les. Laat ik eerst verder gaan met nog een aantal sneltoetscombinaties.

 

Met de sneltoetscombinatie Alt + het naar rechtswijzend pijltje verhoog je de “Tekstspatiëring”.
Met de sneltoetscombinatie Alt + het naar linkswijzend pijltje verminder je de “Tekstspatiëring”.
Moet je enkel de afstand tussen een paar letters wijzigen, selecteer je eerst deze letters.

Hetzelfde hier, wens je de letters met een grotere spatiëring te verhogen, hou je ook de Ctrl-toets ingedrukt.

 

Moet je enkel de afstand tussen twee tekens wijzigen, kun je hiervoor het vak “De afstand tussen twee tekens instellen” gebruiken. Plaats dan wel eerst de cursor tussen twee tekens.

 

De vier onderliggende opties, “Horizontale schaal”, ‘Verticale schaal”, “Verticale verplaatsing” en “Tekenrotatie” lijken me duidelijk.

 

Nog vier sneltoetscombinaties, die niks met tekst te maken hebben, maar die me wel erg nuttig lijken, zijn:

Ctrl plus + om in te zoomen

Ctrl plus – om uit te zoomen

Scrollwieltje naar onder en scrollwieltje naar boven om omhoog of omlaag te scrollen in je document.

En hou daarbij de Ctrl knop ingedrukt dan scroll je naar links en rechts in je document.

 

Tekstvoorkeuren instellen

Ik had je beloofd hoe je de standaard instellingen van bepaalde tekstopties kunt wijzigen.
Hiervoor openen we het dialoogvenster “Voorkeuren”.
Klik de sneltoetscombinatie Ctrl + K op je toetsenbord, en kies “Tekst” in het drop-downmenu door te klikken op het naar benedenwijzend pijltje, naast het bovenste vak.
Al deze opties lijken me duidelijk.

Misschien even dit.
Door de optie “Lettertypevoorvertoning” in te stellen op “Groot”, zullen de verschillende voorbeeldlettertypes die je ziet wanneer je de knop “Tekst” klikt in de menubalk, in groot formaat worden weergegeven.

 

Formidabel U hebt Les 30 voltooid START VOLGENDE LES