Het lijnsegment

Om lijnen te tekenen hebben we een aantal gereedschappen.
Al deze gereedschappen vinden we onder de knop “Lijnsegment” in de gereedschapbalk.
Ik heb de hele set met verschillende lijnen losgemaakt van de gereedschapbalk.
De eerste is dus de knop “Lijnsegment” (1), de tweede is de knop “Boog” (2), de derde de knop “Spiraal “(3), de vierde de knop “Rechthoekig raster” (4) en de vijfde de knop “Poolraster”(5).

Ik zal proberen je uit te leggen hoe en wat je tekent met deze verschillende lijngereedschappen.
Het eerste wat we doen wanneer we een lijn tekenen is een lijnkleur kiezen in de optiebalk (A) of in het deelvenster “Kleur” (C), en een lijndikte (B).

We zullen beginnen met het meest eenvoudige, het gereedschap “Lijnsegment”.
Met het gereedschap “Lijnsegment” tekenen we een rechte lijn. Iedereen kan een rechte lijn tekenen zou je denken, en dat klopt. Toch zijn er een aantal middeltjes die ik je zeker niet wil onthouden.

 

Om een lijn te tekenen plaats je de muisaanwijzer op de positie waar de lijn moet beginnen en sleep je de aanwijzer naar de positie waar de lijn moet eindigen.

Wens je echter een lijn te tekenen met de correcte afmetingen en in de juiste hoek, dubbelklik je de knop “lijnsegment” in de werkbalk, en geef je hiervan de lengte en de hoek in, in het dialoogvenster dat verschijnt (D).

 

Net zoals elke vorm die je tekent in Illustrator, bestaat ook een lijn uit ankerpunten (E).

Wens je een perfect horizontale, verticale of in een hoek van 45° lijn te tekenen, hou je de shift-toets op je toetsenbord ingedrukt terwijl je sleept.
Wens je een lijn te tekenen vanuit het middelpunt, dan hou je de Alt-toets op je toetsenbord ingedrukt terwijl je sleept.
Wens je de positie van de lijn te wijzigen terwijl je aan het tekenen bent, hou je de spatiebalk op je toetsenbord ingedrukt. Laat de knop los wanneer je verder wilt tekenen.

 

Boog

Het volgende lijngereedschap is de “Boog”.

Met het gereedschap “Boog” tekenen we holronde of bolronde boogsegmenten.Om te tekenen met de boog, klik en sleep je in het document van de ene hoek naar de tegenovergestelde hoek. Afhankelijk van welke richting je uit wil gaan.

Wanneer je tekent met het gereedschap “Boog”, teken je standaard een kwart van een ellips (1).
Wens je echter een kwart van een cirkel te tekenen (2), hou je de Shifttoets op je toetsenbord ingedrukt.

Wens je een boog te tekenen vanuit het middelpunt, dan hou je de Alt-toets op je toetsenbord ingedrukt terwijl je sleept.
Wens je een kwart van een cirkel vanuit het middelpunt te tekenen, hou je de Shifttoets plus de Alt-toets op je toetsenbord ingedrukt.

Wens je de richting van boog die je tekent om te draaien, hou je de F-toets op je toetsenbord terwijl je tekent (3).

Wens je de boog die je tekent te sluiten (4), hou je de C-toets op je toetsenbord ingedrukt, terwijl je tekent. Wens je de volgende maal wanneer je een boog tekent, deze niet meer te sluiten, klik je opnieuw de C-toets op je toetsenbord.
Wens je echter een boog te tekenen met de correcte lengtes en hellingen, dubbelklik je de knop “Boog” in de werkbalk, en geef je hiervan de gewenste opties in het dialoogvenster dat verschijnt (5).

 

Spiraal

Het volgende lijngereedschap is het “Spiraal”.

Net als met de boog klik en sleep je in het document van de ene hoek naar de tegenovergestelde hoek. Afhankelijk van welke richting je uit wil gaan.

Wens je een spiraal te tekenen met de correcte opties, selecteer je het gereedschap, en klik je ergens in het document.
Geef de gewenste opties in het dialoogvenster dat verschijnt.

Heb je teveel “krullen” in je spiraal, klik je het pijltje naar beneden op je toetsenbord. Heb je er te weinig, klik je de naar boven wijzende pijltje op je toetsenbord.

Een spiraal bestaat trouwens uit verschillende segmenten (bogen). Door het verminderen van deze segmenten verminder je het aantal “krullen”. En omgekeerd natuurlijk.

Met het vak “Verval” bepaal je de tussenruimte tussen de lijnen in de spiraal.
Om het “Verval” te regelen terwijl je tekent, hou je de Ctrl-toets op je toetsenbord ingedrukt.

Formidabel U hebt Les 20 voltooid START VOLGENDE LES