Instantie vervangen

Om een instantie in je document te vervangen door een ander symbool, selecteer je eerst het te vervangen instantie in je document (1).
Je selecteert vervolgens het symbool in de symboolbibliotheek, waarmee je het wil vervangen (2).
Vervolgens klik je de menuknop bovenaan het deelvenster “Symbolen” (3).
En je kiest “”Symbool vervangen” in het drop-downmenu (4).

De geselecteerde instantie van het symbool, wordt vervangen (5) door het nieuwe symbool.

Tip!

Heb je meerdere instanties van een symbool in je document die je wil vervangen door hetzelfde symbool, selecteer dan eerst al deze instanties voor je verder gaat met stap 2.

 

Symbool maken

We hebben nog wel niks gezien over hoe je iets tekent, maar nu ik toch bezig ben met symbolen zal ik je meteen uitleggen hoe je van een tekening een symbool maakt. Dit is twee keer niks.

Als voorbeeld heb ik een simpel sterretje getekend, waarvan ik een symbool wil maken.
Je sleept dit in het deelvenster “Symbolen” (1). De sneltoets hiervoor is de F9 toets op je toetsenbord.
Dit opent een dialoogvenster waar ik het symbool een naam geef (2), de overige opties in het dialoogvenster zijn enkel van toepassing wanneer je het symbool ook wil gebruiken in Flash.
Klik de knop OK.

Dit plaatst onze tekening in het deelvenster “Symbolen” (3).
We kunnen dit nu gebruiken zoveel keer we willen.

 

Symbolen sproeien

Hoe we een symbool toevoegen aan ons document weten we ondertussen.
Wil je echter meerdere instanties van dat symbool toevoegen aan je document, bijvoorbeeld voor een heel grasperk of een hele bloementuin, dan heb je de mogelijkheid hiervoor het uitmuntende gereedschap “Symbolen sproeien” te gebruiken.
Selecteer hiervoor eerst een symbool in de symbolenbibliotheek (1), en kies daarna het gereedschap “Symbolen sproeien” (2) in de gereedschapbalk.
Wanneer je nu de muisaanwijzer over het document beweegt zie je deze als een cirkel met een spuitbusicoontje daar in (3).
Klik en sleep in het document om verschillende instanties van het symbool te “sproeien”.
Laat je de muisknop los, dan stopt het “sproeien”, en wordt er een selectiekader (4) rond de verschillende instanties geplaatst. Dat noemen we een symboolset. Dit zie je in de optiebalk (5).

Deze symboolset wordt als een instantie behandeld. M.a.w., schaal je bijvoorbeeld deze symboolset, dan worden alle instanties in deze symboolset aangepast (A).
Wanneer deze symboolset is geselecteerd, kun je meerdere instanties toevoegen aan deze symboolset (B). Al dan niet van hetzelfde symbool.

Wens je echter een nieuwe symboolset toe te voegen aan je document (C), dan de-selecteer je eerst het symboolset door een ander gereedschap te kiezen, bijvoorbeeld het selectiegereedschap (1).
Je kiest dan terug het “Symbolen sproeien” gereedschap (2), en klikt en sproeit daarna in het document (3).

Tip!!

Om instanties te verwijderen uit een symboolset, selecteer je eerst de symboolset, daarna selecteer je de symboolsproeier in de gereedschapbalk. Hou vervolgens de Alt-toets op je toetsenbord ingedrukt, en klik en sleep over de instanties die je wil verwijderen uit de symboolset.

Formidabel U hebt Les 8 voltooid START VOLGENDE LES