Pathfinder

Wat het deelvenster “Pathfinder” doet is, het maakt van meerdere geselecteerde objecten, een nieuw object.

We zullen eens zien hoe dit werkt.

Open eerst het venster Pathfinder.
Klik hiervoor in de menubalk op “Vensters”, en kies “Pathfinder” in het drop-downmenu.
De sneltoetscombinatie hiervoor is Shift – Ctrl – F9 op je toetsenbord.

Zoals je ziet in onderstaande afbeelding is het venster “Pathfinder” verdeeld in twee secties.
Je hebt de sectie “Vormmodi” (1), en je hebt de sectie “Pathfinders” (2).
Met de knoppen uit de bovenste rij van het deelvenster, de zogenaamde vormmodi, kun je de interactie regelen tussen de componenten van een samengestelde vorm. Met de onderste rij knoppen in het deelvenster, de zogenaamde Pathfinder-effecten, kun je bij de eerste klik voltooide vormcombinaties maken.

Als voorbeeld heb ik twee objecten getekend in het document, een vierkant en een cirkel en deze beide geselecteerd.
De eerste knop onder de sectie “Vormmodi” is de knop “Verenigen”. Deze knop verenigt de verschillende objecten, en past de kleur aan naar het bovenliggenste object. In dit geval geel dus. Het resultaat kun je zien in afbeelding A.
De tweede knop onder de sectie “Vormmodi” is de knop “Min voorste”. Deze knop knipt het gebied van het voorste object uit het onderliggende object. Het resultaat kun je zien in afbeelding B.
De derde knop onder de sectie “Vormmodi” is de knop “Doorsnede”. Deze knop doet eigenlijk het tegenovergestelde van de vorige knop, het behoud de overlappende gedeelten en knipt de andere weg. Het resultaat kun je zien in afbeelding C.
En de vier en laatste knop onder de sectie “Vormmodi” is de knop “Uitsluiten”. Deze knop gebruikt het gebied van het bovenliggende object om de onderliggende geometrie om te keren, zodat gevulde gebieden worden omgezet in gaten en andersom. Het resultaat kun je zien in afbeelding D.

En dan hebben we nog de zes knoppen onder de sectie “Pathfinder”.
Dit zijn de zogenaamde Pathfinder-effecten, hiermee kun je bij de eerste klik voltooide vormcombinaties maken.
Splitsen: scheidt een illustratie in de samenstellende gevulde vlakken.
Verkleinen: verwijdert het verborgen gedeelte van een gevuld object. Lijnen worden verwijderd en objecten met dezelfde kleur worden niet samengevoegd.
Samenvoegen: verwijdert het verborgen gedeelte van een gevuld object. Lijnen worden verwijderd en naast elkaar gelegen of elkaar overlappende objecten met dezelfde kleur worden samengevoegd.
Uitsnede: splitst een illustratie in vlakken en verwijdert alle delen van de illustratie die buiten de grenzen van het bovenste object vallen. Ook worden de lijnen verwijderd.
Omtrek: splitst een object in samenstellende lijnsegmenten, ofwel randen. Hiermee kun je een illustratie voorbereiden waarvoor een overvulling nodig is voor het overdrukken van objecten.
Min achter: trek de achterste objecten af van het voorste object. Met deze opdracht kun je gebieden in een illustratie verwijderen door de stapelvolgorde te wijzigen.

 

Samengesteld pad

Wanneer we gebruik maken van de optie “Samengesteld pad” zal Illustrator gaten maken waar de paden elkaar overlappen.

Een voorbeeld maakt dit duidelijk.

Ik heb drie ingrediënten getekend die ik nodig heb om een oog samen te stellen.
Ik heb de oogkas (1), de oogbol (2) en de pupil (3).

Om een samengesteld pad te maken sleep ik eerst de oogbol over de oogkas.
Ik selecteer daarna beide objecten met het gereedschap “Selecteren”, en klik de knop “Object” in de menubalk.
In het drop-downmenu dat verschijnt kies ik “Samengesteld pad”, en klik ik de optie “Maken”.

Dit maakt een gat in de oogkas ter grootte van de oogbol.

Het enige wat je nu nog hoeft te doen is de pupil in het oog slepen.
Vervolgens kun je nog het hele oog kopiëren en plakken.
De makkelijkste manier hiervoor is het hele zooitje te selecteren, de Alt-toets op je toetsenbord ingedrukt houden, en te slepen naar de positie die je wenst.
Omdat beide objecten, de oogkas en de pupil, niet zijn gegroepeerd, kun je de pupil verschuiven zodat deze wat scheel kijken. Een beetje als Saartje van den dinges van TV.

Wens je later een samengesteld pad te verwijderen, selecteer je het samengesteld pad, klik je opnieuw de knop “Object” in de menubalk, kies je samengesteld pad in het drop-downmenu, en klik je de optie “Geen”.

Formidabel U hebt Les 23 voltooid START VOLGENDE LES