Enkele Invoertabel

Met behulp van de invoer- of gegevenstabel kan men verschillende waarden zeer snel met elkaar vergelijken.
Hieronder een voorbeeld van de verschillende termijnbetalingen indien het rentebedrag schommelt tussen 7,5 en 6%.
Maak eerst een enkele invoertabel waarin je kan nagaan wat het effect is van verschillende waarden voor één variabele op één of meer formules.

Image1les16

 • -selecteer de cel E3 waarin je het bedrag van de maandelijkse hypotheekaflossing berekent
 • -klik op de knop ‘Wizard functie’ 
 • -kies de functie-categorie ‘Financieel’, functie-naam ‘BET’ (PMT)
 • -klik op ‘Volgende’
 • -de rente is cel B2/12
 • -klik op tabtoets
 • -het aantal termijnen is cel B3
 • -klik op tabtoets
 • -huidige waarden is cel B4 (bedrag van de lening)
 • -klik op ‘Voltooien’ en het bedrag van de hypotheekaflossing wordt weergegeven

In een enkele invoertabel zijn de rente-schommelingen waarvoor de termijnbetalingen moeten berekent worden opgenomen

in kolom D4 t/mD10 (dit zijn de Invoerwaarden)

De cel met de formule (cel E3) heeft in een invoertabel een verplichte positie :
nml. in de rij boven de eerste invoerwaarde en 1 cel rechts van de kolom met de invoerwaarde

Om de ‘wat…als’ vergelijking uit te voeren selecteer je het volledige bereik met de formules en de invoerwaarden (D3 t/m E10)

 • -kies in het menu ‘Data’ de optie ‘Tabel’
 • -de invoerwaarden staan in een kolom, daarom kies je het vak ‘Kolom-invoercel’ (Column input cell) en je vult daarin het rente-tarief cel B2 in

Image3les16

 • klik op OK

Image4les16

Je kan nu zoveel formules toepassen als je wil op de tabel die je zojuist hebt gemaakt
In cel F3 kan je bvb het bedrag van het totaal betaalde rente berekenen :

 • plaats de cursor in cel F3
 • -typ in de formulebalk de volgende formule : ” =(E3*B3)+B4 “
 • -druk op Enter
 • je hebt nu berekent wat de totaal betaalde rente is bij een rente-tarief van 7,50% en een looptijd van 360 maanden
 • -selecteer het volledige bereik (D3 t/m F10)
 • -kies in het menu ‘Data’ de optie ‘Tabel’
 • -kies in het invoervak ‘Kolom-invoercel’ en selecteer in het werkblad de cel met het rente-tarief (cel B2)
 • -klik op Ok en het totaal van de betaalde rente wordt berekent
 • -je kan ook nu weer steeds de opmaak van de getal-notatie aanpassen.

Image5les16

Dubbele Invoertabel

Met de dubbele invoercel kunnen we bvb bekijken hoeveel het bedrag van de maandelijkse aflossing zal bedragen voor een verschillend rente-percentage, en over verschillende periode’s

Eerst bepalen we zoals hierboven het bedrag van de maandelijkse hypotheekaflossing

 • -selecteer de cel A8 waarin je het bedrag van de maandelijkse hypotheekaflossing berekent :
 • -klik op de knop ‘Wizard functie’
 • -kies de functie-categorie ‘Financieel’, functie-naam ‘BET’ (PMT)
 • -klik op ‘Volgende’
 • -de rente is cel B2/12
 • -klik op tabtoets
 • -het aantal termijnen is cel B3
 • -klik op tabtoets
 • -huidige waarden is cel B4 (bedrag van de lening)
 • -klik op ‘Voltooien’ en het bedrag van de hypotheekaflossing wordt weergegeven

Image6les16

In deze tabel of matrix verwijst de formule in cel A8 naar twee reeksen van invoercellen:

de eerste reeks (rente-percentages) staan onder de formule-cel
de tweede reeks (maanden) staan rechts van de formule-cel

 • selecteer het volledige bereik (A8 t/m E14)
 • kies in het menu ‘Data’ de optie ‘Tabel’
 • nu moet je beide vakken invullen :
  de rij-invoercel is de looptijd (B3)
  de kolom-invoercel is rente (B2)
 • klik op Ok

Image7les16

Men kan steeds de rentevoeten, de looptijd en het lenigsbedrag wijzigen, telkens worden de berekeningen aangepast

Formidabel U hebt Les 16 voltooid START VOLGENDE LES