Image1les5

1.cellen bewerken :

 • In de cel A2 wens je het woord dienst te vervangen door service
  • dubbelklik in cel A2
  • in de formulebalk dubbelklik je op het woord dienst
  • typ service, en druk op Enter
 • In de cel A3 wens je ‘onderhoud service’ te vervangen door ‘dienst onderhoud’
  • dubbelklik op cel A3
  • selecteer de volledige celinhoud
  • typ: ‘dienst onderhoud’ en druk op Enter
 • Een bepaalt woord op verschillende plaatsen veranderen:
  • kies het menu ‘bewerken’ (Edit)
  • klik op ‘Zoeken’ (Find)
  • typ: ‘services’ in het vak ‘zoeken naar’ (Find What)
  • klik op ‘vervangen’ (Replace)
  • in het vak vervangen door typ je ‘diensten’
  • klik op alles vervangen, en klik op sluiten
 • Een bepaalde formule zoeken:
  • kies het menu ‘bewerken’ (Edit)
  • klik op ‘zoeken’ (Find)
  • typ: ‘=som’ in het vak ‘zoeken naar’ (Find What)
  • in het vak ‘zoeken in’ (Look in) , kies je formules
  • klik op ‘volgende zoeken’ (Find Next)

2. cellen verplaatsen

 • Selecteer de cellen die je wil verplaatsen, plaats de muisaanwijzer aan de rand van de selectie, de muisaanwijzer verandert in een witte pijl.
 • Klik en sleep de selectie naar de gewenste plaats
 • Voer je een verplaatsing uit naar cellen die reeds gegevens bevatten dan krijg je een waarschuwing, je hebt de keuze dan om te annuleren of te bevestigen

3. cellen kopiëren met de sleepmethode

 • Selecteer de cellen die je wil verplaatsen, plaats de muisaanwijzer aan de rand van de selectie tot je de witte pijl ziet.
 • Hou de Controle-toets ingedrukt terwijl je sleept
 • Er verschijnt een klein plus-teken als aanwijzing dat je kopiëert.

Je krijgt GEEN waarschuwing als je kopiëert naar cellen die reeds gegevens bevatten

4. cellen kopiëren naar een ander werkblad of naar een andere toepassing

 • Selecteer de cellen
 • Klik op de knop ‘Kopiëren’ 
 • Rond de selectie verschijnt een zwevende rand
 • Kies een nieuw werkblad of een nieuwe toepassing
 • Klik in een cel en klik in de werkbalk op de knop ‘plakken’ 

5. cellen transponeren

Image4les5

 • selecteer de cellen A1 t/m E5
 • klik op kopiëren en de zwevende rand verschijnt
 • klik op de RECHTER muisknop in de cel waarin je wenst te kopiëren (vb.: A8)
 • kies ‘plakken speciaal’ (Paste Special)
 • selecteer het keuzevakje transponeren (Transpose)
 • klik op OK
 • de kolomtitels zijn nu rijtitels geworden en de rijtitels zijn kolomtitels geworden

Image5les5

Cellen, kolommen en rijen invoegen & verwijderen

Rijen invoegen

 • Selecteer bvb twee rijen en klik op de RECHTER muisknop
 • Kies ‘Invoegen’ (Insert)
 • er worden twee rijen ingevoegd

Kolommen invoegen

 • Selecteer vb drie kolommen en klik op de RECHTER muisknop
 • Kies ‘Invoegen’ (Insert)

Cellen invoegen

 • Selecteer de cellen die je wenst in te voegen
 • Klik op de RECHTER muisknop
 • Kies invoegen (Insert), en maak de keuze of je cellen naar rechts of naar beneden wil verplaatsen
 • Klik op Ok, en de nieuwe cellen worden ingevoegd

Je kan steeds cellen, rijen of kolommen invoegen/verwijderen door met de RECHTER muisknop op een cel te drukken.

Het kan ook met de werkbalkknoppen, maar de knoppen die hiervoor nodig zijn staan niet in de standaart werkbalk, je kan hier een werkbalk voor aanmaken (zie volgende les)

Verwijderen en wissen van cellen, kolommen of rijen

Er een verschil tussen verwijderen en wissen.
Verwijderen : verwijder je een cel, rij of kolom wordt telkens de celinhoud en de opmaak tegelijk met de cel, de rij of kolom verwijderd
Wissen : wissen van een cel, rij of kolom gebeurd met de delete toets, hiermee wis je enkel de inhoud van de cel, rij of kolom. De opmaak blijft dus ongewijzigd

Om zowel de opmaak als de inhoud te wissen kies je in het menu ‘bewerken’ de opdracht ‘wissen, in het vervolgmenu kies je ‘alles’

Image6les5

E efficiënt gebruik van werkbalken

-druk op de RECHTER muisknop op een lege plaats in de werkbalk, er verschijnt een overzicht van de beschikbare werkbalken, naast de werkbalken die actief zijn staat een vinkje.
Je kan een werkbalk activeren door er in het snelmenu op te klikken, je kan de werkbalk verplaatsen door te slepen met de titelbalk, klik op het sluitvakje om de werkbalk te sluiten

Aangepaste werkbalken

Toevoegen van een knop in een werkbalk :

 • klik met de RECHTER muisknop op een lege plaats in een werkbalk en kies de opdracht ‘aanmaken’ (Customize)
 • selecteer een categorie
 • sleep de knop die je wil toevoegen van het dialoogvenster naar de werkbalk

Weghalen van een knop uit de werkbalk

 • klik met de RECHTER muisknop op een lege plaats in een werkbalk en kies de opdracht ‘aanmaken’ (Customize)
 • sleep de knop vanuit de werkbalk naar het werkblad

Aanmaken van een eigen werkbalk

 • klik met de RECHTER muisknop op een lege plaats in een werkbalk en kies de opdracht ‘aanmaken’ (Customize)
 • in het dialoogvenster klik je op het tabblad ‘Werkbalken’ (Toolbars)
 • klik op ‘Nieuw’ (New)
 • typ een naam in het vak ‘Werkbalknaam’ (Toolbar name) en druk op
  Enter, en te gelijkertijd verschijnt er een nieuwe lege werkbalk op je werkblad 
 • Klik op het tabblad ‘Commando’s’ (Commands)
 • selecteer een categorie
 • sleep nu één voor één de gewenste knoppen naar jouw werkbalk, zijn alle gewenste knoppen opgenomen sluit je het dialoogvenster
 • nu kan je eventueel je eigen werkbalk toevoegen aan de reeds bestaande werkbalken door deze te verslepen onder een bestaande werkbalk

De werkbalk die we hier hebben aangemaakt bevat de knoppen voor het verwijderen en toevoegen van cellen, kolommen en rijen.

Image8les5

Alle werkbalken kan men verplaatsen, klik op de dubbele streep links van de werkbalk en sleep deze naar de gewenste positie.

Image9les5

Formidabel U hebt Les 5 voltooid START VOLGENDE LES